Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  • Życiorys
  • Kalendarium życia i działalności
  • Sylwetka duchowa
  • Pisma Założyciela
  • Beatyfikacja
  • Dziękczynienie za beatyfikację
  • Kanonizacja
  • Po kanonizacji
  • Kult Założyciela
  • Otrzymane łaski
  • Modlitwa o uproszenie łask
  • Opracowania naukowe o Założycielu
  • Sympozjum
  • Artykuły, listy i przemówienia o Założycielu
  • Katechezy o Założycielu
  • inne strony o Założycielu
Dnia 23.X.2005 r. papież Benedykt XVI dokonał w Rzymie kanonizacji bł. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego podczas uroczystego zamknięcia Roku Eucharystii i XI Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów, w Światowym Dniu Misyjnym
- zobacz zdjęcia »»
Dnia 23.X.2005 r. papież Benedykt XVI dokonał uroczystego zamknięcia Roku Eucharystii i XI Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Podczas liturgii w Watykanie kanonizował 5 błogosławionych, w tym dwóch Polaków - abp. Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Wskazując na wiszące na fasadzie Bazyliki Watykańskiej wizerunki pięciu nowych świętych: abp. Józefa Bilczewskiego, ks. Kajetana Catanoso, ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Alberta Hurtado Cruchagę i Feliksa z Nicosii, Papież krótko scharakteryzował ich sylwetki.
Podkreślił, że są oni przykładami jedności życia z Chrystusem.

Każdy z tych uczniów Jezusa został wewnętrznie ukształtowany przez Jego boską obecność przyjętą, celebrowaną i adorowaną w Eucharystii. W ten sposób możemy przeżywać powołanie, do którego każdy chrześcijanin jest wezwany, ażeby być "chlebem łamanym dla życia świata", jak przypomina nam o tym dzisiejszy Światowy Dzień Misyjny - powiedział Papież wskazując na więzi łączące misję Kościoła z Eucharystią.
Również święty Zygmunt Gorazdowski zasłynął swoją pobożnością opartą o sprawowanie i adorację Eucharystii - powiedział Papież. Przeżywanie Ofiary Chrystusa prowadziło go ku chorym, biednym i potrzebującym".

Święty Zygmunt Gorazdowski zmarł we Lwowie w 1920 r. Benedykt XVI wspomniał, że był on założycielem Towarzystwa "Bonus Pastor" dla kapłanów, Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa oraz wielu dzieł charytatywnych. Zawsze kierował się duchem wspólnoty, który w pełni objawia Eucharystia.

Była to pierwsza Msza kanonizacyjna, sprawowana przez Benedykta XVI. W uroczystościach wzięło udział blisko 70 tysięcy wiernych. Kanonizację drugiego w historii Chilijczyka świętowało w Rzymie 10 tys. jego rodaków, wraz z oficjalną delegacją państwową z prezydentem Chile, przewodniczącymi obu izb tamtejszego parlamentu i ministrem spraw zagranicznych. Polskie władze reprezentowała ambasador Hanna Suchocka. Na Placu świętego Piotra było także ok. 300 sióstr józefitek oraz ponad 3 tysiące pielgrzymów z Polski i Ukrainy. Delegację Episkopatu Polski tworzyli kardynałowie Józef Glemp i Henryk Gulbinowicz oraz arcybiskupi Stanisław Dziwisz i Henryk Muszyński. Przybył również obecny arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego, kardynał Marian Jaworski ze swym biskupem pomocniczym.
Homilia Papieża Benedykta XVI podczas Mszy św. kanonizacyjnej 23.10.2005 (kopia) - zobacz więcej »»

 

 

 

Anioł Pański z Papieżem Benedyktem XVI - 23.X.2005

Papież Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas modlitwy Anioł Pański nawiązał do Synodu Biskupów i Mszy św. kanonizacyjnej, wieńczącej Rok Eucharystii.
Wskazując na wiszące na fasadzie Bazyliki Watykańskiej wizerunki pięciu nowych świętych krótko scharakteryzował ich sylwetki. Podkreślił, że są oni przykładami jedności życia z Chrystusem.

 

 

Msza św. dziękczynna kanonziację w Bazylice św. Piotra - 24.X.2005 r

Dnia 24 października 2005 r. o godz. 7.30 w Bazylice św. Piotra w Rzymie została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna za kanonizację św. Józefa Bilczewskiego i św. Zygmunta Gorazdowskiego. Tę Mszę św. sprawowali kardynałowie, biskupi i kapłani, którzy przybyli na kanonizację. Głównym celebransem był kard. Marian Jaworski, który także wygłosił homilię. Wśród Celebransów obecni byli m.in. Prymas Polski kard , Józef Glemp, Kard. Henryk Gulbinowicz. Kard. Franciszek Macharski i abp Stanisław Dziwisz.
Po Mszy św. Celebransi oraz wszyscy uczestnicy Mszy św. w duchu wdzięczności udali się w procesji do grobu Sługi Bożego Jana Pawła II.

 

 

Audiencja generalna w auli Pawła VI - Rzym 24.X.2005 r. zobacz więcej zdjęć »»

Dnia 24.10.2005 r. Papież Benedykt XVI spotkał się na specjalnej audiencji w Auli Pawła VI z uczestnikami kanonizacji, podczas której ogłosił świętymi: bł. abpa Józefa Bilczewskiego, bł. księdza Zygmunta Gorazdowskiego, włoskiego księdza bł. Kajetana Catanoso, chilijskiego kapłana bł. Hurtado Cruchagę i bł. br. Feliksa z Nicosii, kapucyna.
W wypełnionej Auli Pawła VI oprócz pielgrzymów z Polski i Ukrainy byli wierni z Chile i Włoch. Wśród pielgrzymów obecnych w Auli Pawła VI było ok. 2 tysiące Polaków.
Benedykt XVI pozdrawiając Polaków powiedział: "Serdecznie pozdrawiam obecnych tu Polaków. Cieszę się, że razem możemy oddawać cześć nowym świętym. Świętość Józefa Bilczewskiego można określić w trzech słowach: modlitwa, praca, wyrzeczenie.
Być wszystkim dla wszystkich, aby zbawić przynajmniej jednego - takie było pragnienie świętego Zygmunta Gorazdowskiego.
Obaj, czerpiąc siły z modlitwy i Eucharystii, całkowicie oddawali siebie Bogu i skutecznie nieśli materialną i duchową pomoc najbardziej potrzebującym. Ich opiece zawierzam wszystkich wiernych Kościoła w Polsce, a zwłaszcza biskupów i kapłanów. Niech Wam Bóg błogosławi!".
Benedykt XVI zawierzył Kościół w Polsce opiece nowych świętych: abp Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego, którzy zostali kanonizowani 23.10.2005 r.

 

 

Msza Święta w kościele Ojców Redemptorystów -Rzym 22.X.2005 zobacz więcej zdjęć »»

 

Niektóre echa prasowe po kanonizacji św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego:

Benedykt XVI kanonizował pięć osób (kopia)
Św. ks. Zygmunt Gorazdowski - Ksiądz Dziadów (kopia)
Nowi święci Kościoła - zakończenie Synodu i Roku Eucharystii (kopia)
Anioł Pański z Papieżem w dniu zakończenia Synodu (kopia)
Świętemu wystarczy miłość (kopia)
Ks. Gorazdowski świętym (kopia)
Benedykt XVI zawierzył Polskę opiece nowych świętych (kopia)
Papież do Polaków: niech nowi święci orędują za was (kopia)
Nasz Święty !!! Święty Ks. Zygmunt Gorazdowski sanoczanin (kopia)
Pierwszy święty z Sanoka (kopia)
Nowi święci - dar dla Kościoła, dar dla Sanoka (kopia)
Kanonizacja dwóch Polaków (kopia)
Watykan: Zamknięcie synodu i kanonizacja (kopia)
Nowi święci Kościoła - zakończenie Synodu i Roku Eucharystii (kopia)
Nowi święci - darem dla Kościoła, Ukrainy i Polski (kopia)
Nowi polscy święci (kopia)
Msza św. dziękczynna za kanonizacje nowych świętych (kopia)
Duże dłonie ojca (kopia: str 1, str 2, str 3)
Święci z ziemi lwowskiej
Św. Zygmunt Gorazdowski człowiekiem Eucharystii (kopia)
Iść i głosić Jezusa (kopia)

Niosący Miłość - zobacz »» Ojciec Ubogich - zobacz »»

 

 

"Przed Kanonizacją Arcybiskupa Bilczewskiego i Księdza Gorazdowskiego", List Pasterski Kardynała Mariana Jaworskiego Metropolity Lwowskiego, Lwów, 16 lipca 2005r zobacz »»

 

 

Czym dla Zgromadzenia jest Kanonizacja bł. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego - S.M. Leticja Niemczura CSSJ - przełożona generalna
Jan Paweł II w Vita Consecrata napisał: ...pragnąłem zwrócić szczególną uwagę, na ten stały akcent historii Kościoła: na rzeszę założycieli i założycielek, świętych mężczyzn i kobiet, którzy wybrali Chrystusa, idąc drogą radykalizmu ewangelicznego i braterskiej służby - przede wszystkim ubogim i opuszczonym (V.C. 5).
Ten wielki dar, jaki Kościół i Zgromadzenie otrzymuje w osobie nowego Świętego stanowi dla nas ogromną radość, wdzięczność i zobowiązanie. Heroiczny styl życia Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, nazywanego przez Zgromadzenie Ojcem, jest dla nas, Sióstr Józefitek, nowym wyzwaniem:
1. Do życia radykalizmem ewangelicznym.
W naszym świecie, gdzie ślady Boga wydają się często zatarte, pragniemy dawać zdecydowane świadectwo pierwszeństwa Boga w naszym życiu i dóbr przyszłych. Wyrażać to chcemy całkowitym oddaniem się Bogu oraz służbą miłości do braci i sióstr. Takim był Ks. Zygmunt Gorazdowski, co było bardzo widoczne w Jego życiu i działalności duszpasterskiej. Zachęcał też do tego innych, pisząc: Nie przywiązuj się do żadnej rzeczy ziemskiej, bo jesteś stworzony do wieczności. Z kanonizacją naszego Świętego Założyciela związane jest dla nas pytanie o świętość naszego życia konsekrowanego, bo dobrą rzeczą jest mierzyć wysoko, nie zadawalając się średnimi miarami (MND 29). Od Niego uczymy się godzić działanie z kontemplacją, jak życzył nam Jan Paweł II w homilii beatyfikacyjnej. Od niego chciałybyśmy zapożyczyć spojrzenie wiary, bo żyć duchem wiary i zachować światłe oczy serca, to zachować świeżość wiary w spotkaniu z Bogiem i w spotkaniu z człowiekiem oraz płynący z niej dynamizm apostolski. Kanonizacja Ks. Zygmunta Gorazdowskiego jest dla Zgromadzenia ogromnym wezwaniem do życia nadzieją, przekraczającą granice ludzkiej rzeczywistości, która pozwoli innym odkryć, że Jezus Chrystus jest przyszłością człowieka i źródłem nadziei, która nie zawodzi.
2. Do szukania nowej wyobraźni miłosierdzia we wzajemnej miłości i służbie potrzebującym.
Niech też panuje między Siostrami miłość siostrzana, aby dla Pana Boga była chwała i dla Ojczyzny (...) pożytek z Waszej pracy i poświęcenia (List, 23.IX.1916r.). Te słowa Ojca Założyciela z listu skierowanego do sióstr, są dla nas, w roku kanonizacji, szczególnie wymowne i zobowiązujące, gdyż dzięki wzajemnej miłości we wspólnocie, miłości karmionej Słowem i Eucharystią, można doświadczyć mistycznej obecności Zmartwychwstałego Pana. Pragniemy podejmować ciągłe starania, by poczuć się "jednym duchem i jednym sercem" i oddać wszystko do dyspozycji Boga i braci, zgodnie z podjętą misją i jej pierwotną inspiracją. Założycielska spuścizna wyrażająca się w programie zakorzenionym w Ewangelii: Po tym poznają żeście uczniami moimi, jeśli jedni ku drugim miłość mieć będziecie (J.13,35) wzywa, aby w zaspieszeniu dzisiejszego świata, nie pomijać żadnego pojedynczego człowieka, rozpoczynając od członków wspólnoty, w której żyjemy, poprzez wszystkich braci i siostry: dzieci, młodzież i dorosłych, doświadczonych różnym rodzajem cierpienia. To wielkie zadanie służenia innym z miłością tak, aby każdy człowiek czuł w głębi serca, że jest kochany przez Boga stoi wciąż przed nami i wymaga poświęcenia i ofiary, bo wtedy okazuje się prawdziwa miłość. Kanonizacja wskazuje nam, że ten charyzmat jest aktualny i potrzebny. Wyniesienie do chwały Ołtarzy naszego Założyciela to przypieczętowanie na nowo słuszności jego własnej drogi do świętości oraz sposobów miłowania i służenia bliźnim. To również potwierdzenie potrzeby istnienia naszej Rodziny Zakonnej, jego historii z burzliwymi, bolesnymi wydarzeniami wojennych tułaczek, by rozszerzyć jej posługiwanie na inne kraje i kontynenty. Kościół wskazuje nam Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Ojca ubogich i Apostoła Miłosierdzia jako wzór do naśladowania, co każe nam dzisiaj kształtować w nas nową wyobraźnię miłosierdzia w odniesieniu do potrzeb współczesnego świata, wszędzie tam, gdzie Józefickie dłonie i serca posługują. W osobie Ojca Założyciela, Zgromadzenie otrzymuje nowego Świętego i bliskiego Orędownika, Przyjaciela naszych podopiecznych, których powierzył naszej służbie w szpitalach i domach starców, w szkołach, przedszkolach i ośrodkach wychowawczych oraz w innych podejmowanych posługach. Jesteśmy Bogu ogromnie wdzięczne za dar Jego życia, powołania i posługiwania.
S.M. Leticja Niemczura CSSJ, przełożona generalna /wysłano do publikacji do "L'Osservatore Romano" 2005 r./

 

 

Rzym - Lektura dekretu o cudzie
BŁ. KS. ZYGMUNT GORAZDOWSKI BĘDZIE KANONIZOWANY

Dnia 20.XII. 2004 r. W Sali Klementyńskiej na Watykanie, w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II, odbyła się lektura dekretu na temat cudu przypisywanego wstawiennictwu bł. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. W tym ważnym dla nas wydarzeniu uczestniczyła Matka Generalna Leticja Niemczura, S. Dolores Siuta -postulator procesu i wszystkie nasze Siostry z rzymskiej wspólnoty. Jest to kolejny krok na drodze do kanonizacji Ojca Założyciela, który kończy urzędową procedurę procesu kanonizacyjnego. Obecnie oczekujemy na określenie miejsca i czasu kanonizacji.

 

 

Rzym - Kongres Kardynałów
Dnia 16 listopada 2004 r. odbył się w Kongregacji dla Spraw Świętych Kongres Kardynałów dotyczący niewytłumaczalnego medycznie powrotu do zdrowia Pani Roksany R. ze Skawiny. Zebrani na Kongresie Kardynałowie jednogłośnie ocenili, iż nagły, całkowity i trwały powrót do zdrowia Pani Roksany przypisać należy wstawiennictwu u Boga w tej sprawie Błogosławionemu Ks. Zygmuntowi Gorazdowskiemu. Cała dokumentacja dotycząca Procesu o cud dowodnie i jednoznacznie wykazuje, że Pani Roksana, która dwa i pół roku temu uległa bardzo ciężkiemu wypadkowi samochodowemu, aktualnie jest zupełnie zdrowa, dzięki modlitwie zanoszonej za przyczyną tego właśnie Błogosławionego. Roksana, która według stwierdzeń lekarskich, na skutek odniesionych w wypadku ran oraz późniejszych powikłań po ludzku mówiąc, skazana była na nieuniknioną śmierć, a w najlepszym wypadku na ciężkie, trwałe kalectwo, obecnie jest w pełni sprawna, pracuje w swoim zawodzie i cieszy się dobrym zdrowiem.
Tak więc, przed nami kolejny i ostatni etap Procesu dotyczącego cudownego uzdrowienia Pani Roksany. Będzie to tzw. Lektura Dekretu. Dnia 20 grudnia br. wobec Ojca Świętego Jana Pawła II zostanie oficjalnie odczytany Dekret stwierdzający cudowne uzdrowienie Pani Roksany za wstawiennictwem u Boga Bł. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Cała zatem proceduralna strona prowadząca do Kanonizacji zostanie tym samym definitywnie zakończona.

 

 

Rzym - Kongres Teologów
Dnia 21 września 2004 r. o godz. 17.00 w Kongregacji dla Spraw Świętych w Rzymie odbył się Kongres Teologów dotyczący sprawy cudownego powrotu do zdrowia Pani Roksany R. ze Skawiny przypisywany wstawiennictwu u Boga Bł. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego.
Siedmiu wyznaczonych przez w/w Kongregację Teologów, po uprzednim wnikliwym zapoznaniu się z całością dokumentacji procesowej, jednogłośnie oceniło, iż na podstawie przedłożonej dokumentacji można z całą odpowiedzialnością stwierdzić zbieżność nagłego, całkowitego i trwałego powrotu do zdrowia P. Roksany z modlitwami zanoszonymi w tej intencji za przyczyną Bł. Ks. Zygmunta.
W tym samym dniu Kongres Teologów wypowiedział się również pozytywnie w sprawie dotyczącej uzdrowienia Chorego mężczyzny z Wilamowic za wstawiennictwem Bł. Ks. Abpa Józefa Bilczewskiego.
Tym samym obydwie sprawy wkroczyły na kolejny etap zdążający do sfinalizowania Procesów Kanonizacyjnych obydwu Błogosławionych. W najbliższym czasie spodziewane są Kongresy Kardynałów, którzy ostatecznie wypowiedzą się na temat cudownych uzdrowień dokonanych za przyczyną naszych Błogosławionych.
W najbliższych miesiącach spodziewany jest w Rzymie Kongres Kardynałów, na którym powzięte zostaną decyzje dotyczące czasu i miejsca dokonania Aktu Kanonizacji Błogosławionego Apostoła Bożego Miłosierdzia - Ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

 

 

Kraków - Zakończenie procesu na poziomie diecezjalnym
Dnia 8 września 2003 r. w kaplicy Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Ks. Kardynał Franciszek Macharski dokonał oficjalnego zakończenia zamknięcia Procesu dotyczącego nadzwyczajnego uzdrowienia Pani Roksany za wstawiennictwem naszego bł. Ojca Założyciela - Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, prowadzonego na poziomie diecezjalnym. Teraz sprawa ta zostanie przekazana do Kongregacji dla Spraw Świętych w Rzymie.
W tym ważnym dla Zgromadzenia wydarzeniu wzięli udział członkowie trybunału procesowego z Siostrą Postulator - s.Dolores Siuta, uzdrowiona Pani Roksana z rodziną i przyjaciółmi, lekarze biorący udział w procesie oraz licznie Zgromadzone Siostry naszego Zgromadzenia z Matką Generalną -Eugenią Świątkowską na czele (Siostry Postulantki, Siostry Juniorystki ze Ścisłego Junioratu z Tuchowa i domu generalnego, siostry z krakowskich domów i Siostry Prowincjalne z Tarnowa i Wrocławia).

 

 

Modlitwa o kanonizację
Święty Józefie nasz Ojcze, który jaśniałeś na ziemi wyjątkową świętością swego życia,
wyjednaj dar kanonizacji błogosławionego Ks. Zygmunta Gorazdowskiego,
który naśladując Ciebie w cieniu życia oddanego służbie potrzebującym,
ukrył skarb wielkich cnót. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ