Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  • Postulat
  • Nowicjat
  • Śluby czasowe i juniorat
  • Śluby wieczyste
  • Formacja ciągła
Królewskie miasto Kraków jest miejscem, w którym schodzą się drogi dziewcząt z Ukrainy i Polski, pragnących rozpocząć życie zakonne w Zgromadzeniu Sióstr św. Józefa. Rozpoczynają je również dziewczęta na afrykańskiej i brazylijskiej ziemi.
   
Postulat to roczny lub 2.letni czas rozeznawania autentyczności powołania zakonnego. Postulantka wprowadzana jest stopniowo w głębsze życie sakramentalne, niektóre modlitwy zakonne, w duchowość i obowiązki wynikające z charyzmatu Zgromadzenia. 
Rozpoczynając Nowicjat - kolejny 2.letni okres zakonnej formacji nowicjuszka otrzymuje imię zakonne. W tym czasie przede wszystkim zgłębia istotę konsekracji zakonnej i wdraża się do życia według rad ewangelicznych.
Po ukończeniu Nowicjatu siostra składa zakonną Profesję św. - śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na jeden rok i przez kolejnych 5-9 lat rokrocznie je ponawia. Rozpoczyna okres Junioratu, w którym kształtując w sobie postawę Józefowej służby włączającej w dzieło Chrystusowej Miłości Miłosiernej, przygotowuje się do pełniejszego życia duchem Zgromadzenia i realizacji jego misji. 
 
Po upływie czasu Junioratu i stosownym bezpośrednim przygotowaniu siostra składa Śluby Wieczyste nieustannie kontynuując swoją formację duchową, intelektualną i praktyczną.
Życie konsekracją zakonną jest prawdziwym apostolstwem. Siostry działalność apostolską za przykładem swojego Założyciela - św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego uważają za święte posługiwanie. Idąc jak On, drogą pokornej i pełnej miłości służby ludziom cierpiącym, poprzez czynne miłosierdzie starają się ukazywać bliźnim Chrystusa i doprowadzać ich do Jego miłości. (zob. Konstytucje Zgromadzenia, nr 109)
   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ