Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  • Życiorys
  • Kalendarium życia i działalności
  • Sylwetka duchowa
  • Pisma Założyciela
  • Beatyfikacja
  • Dziękczynienie za beatyfikację
  • Kanonizacja
  • Po kanonizacji
  • Kult Założyciela
  • Otrzymane łaski
  • Modlitwa o uproszenie łask
  • Opracowania naukowe o Założycielu
  • Sympozjum
  • Artykuły, listy i przemówienia o Założycielu
  • Katechezy o Założycielu
  • inne strony o Założycielu
1845 1 listopada
1845 9 listopada
1846 luty
1851
1863
1864

1865
1869
1871 25 lipca
1871 30 lipca
1871 18 sierpnia
1872 5 sierpnia
1875 28 kwietnia
1875 lipca
1875 30 listopada
1876 23 marca
1876
1876
1876
23 października
1877
1877

1877

1877
20 maja
1877 grudzień
1878 26 luty
1878 24 lipca
1879 marzec
1882

1882
1882 luty
1882

1883 lipiec

1884 17 luty
1884
1884
1885
1886 5 września
1886
1887
1889
1889

1890

1892 17 luty
1893 26 stycznia

1893
5 lipca
1895 listopad

1986
1986 listpad
1897 20 luty
1897

1898 13 kwietnia

1898
1899

1899 wrzesień
1899 9 listpada
1900 27 kwietnia

1900
1902 5 stycznia
1903 wrzesień
1903 wrzesień
1905 20 kwietnia
1905
1908
1908

1908 grudzień
1909
1910 29 maraca
1910 1 kwietnia

1913 27 marca
1914 1 września
1920 1 stycznia
1920 5 stycznia
- Zygmunt Gorazdowski urodził się w Sanoku
- Otrzymał chrzest w kościele oo. franciszkanów w Sanoku
- Uratowany od śmierci w czasie rzezi galicyjskiej
- Rozpoczyna naukę w szkole elementarnej w Przemyślu
- Bierze udział w Powstaniu Styczniowym
- Kończy Gimnazjum w Przemyślu. Podejmuje studia na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie na   wydziale prawniczym
- Zmienia kierunek studiów, wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie
- Kończy studia teologiczne. Ciężka choroba płuc powoduje odroczenie święceń kapłańskich
- Otrzymuje święcenia kapłańskie w katedrze we Lwowie z rąk ks. abpa Ksawerego Wierzchlejskiego
- Odprawia Mszę Prymicyjną w kościele ss. benedyktynek w Przemyślu
- Otrzymuje nominację na wikarego w Tartakowie
- Przeniesienie na wikarego do Wojniłowa
- Zostaje mianowany administratorem w Wojniłowie
- Opracował i wydał "Katechizm Św. Kościoła katolickiego dla ludu"
- Kolejna nominacja na administratora do miejscowości Bukaczowce
- Mianowany wikarym w Gródku Jagiellońskim
- Wydaje "Niezapominajki. Rady i przestrogi dla młodzieży żeńskiej"
- Opracowuje i wydaje "Rady i przestrogi na całe życie. Pamiątka dla młodzieży męskiej przy ukończeniu szkół"
- Otrzymuje nominacje na administratora w parafii w Żydaczowie
- Pisze aitykuł w Bonus Pastor R. l nr 3, s. 78-79 pt. "Obrazki dla dzieci na pamiątkę pierwszej Komunii Św."
- "Korespondencje w sprawie katechizmów", artykuł w "Bonus Pastor" R. l nr 19, s. 159-160 i R. l nr 20, s.   167-168
- Opracowuje i wydaje "Katechizm św. Kościoła katolickiego zastosowany do potrzeb trzech pierwszych klas   szkół ludowych wg Deharbe'a "
- Przeniesiony do Lwowa zostaje administratorem w parafii pod wezw. św. Marcina
- Obejmuje obowiązki sekretarza w Komisji Ubogich Chrześcijan we Lwowie
- Zostaje wikarym w parafii Matki Bożej Śnieżnej we Lwowie
- Nominacja na wikarego przy parafii św. Mikołaja we Lwowie
- Zawiązanie się Towarzystwa "Boni Pastori", w którym ks. Gorazdowski pełni funkcję sekretarza
- Przeobrażenie "Towarzystwa Opatrzności" w "Towarzystwo Miłosierdzia pod godłem Opatrzności". W tym   Towarzystwie ks. Gorazdowski pełni funkcje wiceprezesa i sekretarza
- Sprowadzenie "Siostrzyczek Ubogich" z Tarnopola do Lwowa
- Powstanie Domu Pracy we Lwowie
- "Siostrzyczki Ubogich" z inicjatywy ks. Gorazdow-skiego podejmują się prowadzenia "Taniej Kuchni Ludowej"   we Lwowie
- W wyniku zabiegów ks. Gorazdowskiego "Siostrzyczki Ubogich" rozpoczynają nowicjat u SS. Franciszkanek we   Lwowie
- Początek istnienia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Sw. Józefa, którego założycielem jest ks. Z. Gorazdowski
- Założenie Zakładu św. Józefa dla Nieuleczalnych i Rekonwalescentów we Lwowie
- Publikuje "Memoriał o stanie Kościoła we Wschodniej Galicji"
- Zostaje redaktorem czasopisma "Bonus Pastor"
- Zakłada Internat dla Studentów Seminarium Nauczycielskiego we Lwowie, w którym pełni funkcję dyrektora
- Wydaje drukiem przetłumaczone i przepracowane przez siebie "Zasady i przepisy dobrego wychowania"
- Rozbudowuje Zakład dla Nieuleczalnych we Lwowie
- Z inicjatywy ks. Gorazdowskiego siostry józefitki podejmują prace w Domu Przytułku i Pracy w Przemyślu
- W dalszym ciągu rozbudowuje Zakład dla Nieuleczalnych we Lwowie
- Ks. Gorazdowski ciężko choruje. S.Bonawentura Jakóbiec ofiarowuje swoje życie za Założyciela   Zgromadzenia Sióstr Sw. Józefa
- Zakłada Zakład "Dzieciątka Jezus" we Lwowie
- Jako aktywny członek "Czytelni Katolickiej" we Lwowie wygłasza referat pt: "O stosunkach ubogich we   Lwowie i w Wiedniu"
- Wygłasza na Wiecu Katolickim w Krakowie referat nt: "O Towarzystwach i zakładach dobroczynnych w Galicji"
- Jest współtwórcą Związku Katolickich Towarzystw Dobroczynnych we Lwowie, w którym z wyboru zostaje   wiceprezesem
- Czynny członek Komitetu II Wiecu Katolickiego we Lwowie
- Z inicjatywy i za zgodą swego Założyciela Siostry Św. Józefa podejmują pracę szpitalną w Lubaczowie
- Oficjalne obchody 25-lecia kapłaństwa ks. Z.Go-razdowskiego
- Bierze udział w Komisji przygotowawczej II Zjazdu Katechetów we Lwowie jako aktywny członek "Związku   Katechetów"
- Bierze udział w pielgrzymce do Rzymu. Wygłasza na audiencji u papieża Leona XIII uroczystą mowę o   wydźwięku patriotycznym
- Zostaje mianowany kanonikiem gremialnym kapituły lwowskiej
- Mocą urnowy podpisanej przez ks. Gorazdowskie-go Siostry Św. Józefa podejmują pracę w szpitalu w Sokalu
- Wprowadza siostry józefitki w pracę w ochronce w Krośnie
- Otrzymuje nominację na administratora w parafii św. Mikołaja we Lwowie
- Zostało przesłane na ręce ks. Gorazdowskiego od Kongregacji Biskupów i Zakonników pismo wyrażające   uznanie i pochwalające cel Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa
- Oddanie do użytku 6-tego budynku w Zakładzie dla Nieuleczalnych we Lwowie
- Obejmuje oficjalnie funkcje proboszcza przy parafii św. Mikołaja we Lwowie
- Zakłada katolicką szkołę polsko-niemiecką we Lwowie Sprowadza "Braci szkół chrześcijańskich" do Lwowa
- Zakłada i opiekuje się "Towarzystwem kobiet pracujących" dla ubogich szwaczek we Lwowie
- Zostaje mianowany przez Stolicę Św. tajnym Szambelanem Ojca Św. Piusa X
- Błogosławi kolejnej pracy szpitalnej sióstr józefitek w Kałuszu
- Błogosławi józefitkom podejmującym pracę w Zakładzie dla Nieuleczalnych w Tarnowie
- Jego córki duchowe otwierają kolejny ośrodek pracy szpitalnej w Dolinie
- Przystępuje do spółki wydawniczej i staje się właścicielem drukarni i redaktorem "Gazety Codziennej"
- Siostry Św. Józefa podejmują pracę w kolejnej placówce szpitalnej w Czortkowie
- Przestaje oficjalnie być redaktorem "Gazety Codziennej"
- Stolica Św. "Dekretem Pochwalnym" dokonuje pierwszego kanonicznego zatwierdzenia założonego przez   niego Zgromadzenia zakonnego
- Rezygnuje z funkcji proboszcza przy kościele św. Mikołaja we Lwowie
- Opuszcza plebanię i zamieszkuje u Sióstr Sw. Józefa przy ul. Kurkowej 53 we Lwowie
- Ks. Z. Gorazdowski umiera we Lwowie
- Obrzędy pogrzebowe i eksportacja zwłok ks. Z. Gorazdowskiego na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ