Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  • Życiorys
  • Kalendarium życia i działalności
  • Sylwetka duchowa
  • Pisma Założyciela
  • Beatyfikacja
  • Dziękczynienie za beatyfikację
  • Kanonizacja
  • Po kanonizacji
  • Kult Założyciela
  • Otrzymane łaski
  • Modlitwa o uproszenie łask
  • Opracowania naukowe o Założycielu
  • Sympozjum
  • Artykuły, listy i przemówienia o Założycielu
  • Katechezy o Założycielu
  • inne strony o Założycielu
1.
S. M. Tadeusza - Maria Uszkowska: Psychologiczno-pedagogiczne poglądy i działalność Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Lublin 1971, mps, praca magisterska
2.
S. M. Dolores - Danuta Siuta: Wezwany do miłosierdzia, Tarnów 1983
3.
S. M. Dolores - Danuta Siuta: Duchowość Zgromadzenia Sióstr św. Józefa Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu, W nurcie zagadnień posoborowych, t. 15, Warszawa 1983, s. 118-134
4.
Kazimierz Piotrowski: Ksiądz Zygmunt Gorazdowski i Jego dzieło, Wrocław 1986, mps, praca magisterska
5.
S. M. Dolores - Danuta Siuta: Apostolski wymiar miłości miłosiernej w refleksji teologicznej i w życiu Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Warszawa 1987, mps, praca doktorska
6.
S. M. Leticja - Celina Niemczura: Twórczość i działalność katechetyczno-wychowawcza Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Kraków 1988, mps, praca magisterska
7.
S. M. Beyzyma - Beata Potoczek: Zbawczy sens cierpienia w życiu i pismach Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Lublin 1990, mps, praca magisterska
8.
S. M. Nicola - Anna Tokarska: Działalność pedagogiczno-duszpasterska Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Lublin 1992, mps, praca magisterska
9.
S. M. Salome - Józefa Kułaga: Obrona godności człowieka w świetle działalności Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Lublin 1993, mps, praca magisterska
10.
S. M. Ignis - Lidia Flis: Służba społeczna Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Kraków 1993, mps, praca magisterska
11.
S. M. Janina Pyda: Ekumeniczna postawa Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Opole 1993, mps, praca magisterska
12.
S. M. Cypriana - Krystyna Bachara: Wiara fundamentem miłości miłosiernej w życiu i działalności Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Opole 1992 r., mps, praca magisterska
13.
S. M. Samuela - Małgorzata Rempoła: Opcja na rzecz ubogich w życiu i pismach Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela Sióstr św. Józefa, Wrocław 1994, mps, praca magisterska
   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ