Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  • Życiorys
  • Kalendarium życia i działalności
  • Sylwetka duchowa
  • Pisma Założyciela
  • Beatyfikacja
  • Dziękczynienie za beatyfikację
  • Kanonizacja
  • Po kanonizacji
    • Dziękczynienie we Lwowie
    • Dalsze Józefickie dziękczynienia
    • Kult za granicą
    • Kult w Polsce
  • Kult Założyciela
  • Otrzymane łaski
  • Modlitwa o uproszenie łask
  • Opracowania naukowe o Założycielu
  • Sympozjum
  • Artykuły, listy i przemówienia o Założycielu
  • Katechezy o Założycielu
  • inne strony o Założycielu

 

W ostatnim czasie media zarówno polskie, jak i na całym świecie prezentowały wiele bogatego materiału informacyjnego dotyczącego nowych Świętych Kościoła katolickiego, w tym - ks. abpa Józefa Bilczewskiego i ks. prał. Zygmunta Gorazdowskiego, których razem z innymi trzema Świętymi kanonizował Ojciec Św. Benedykt XVI w Rzymie dnia 23 października 2005 roku.

Obecnie trwa czas intensywnego dziękczynienia za ten wielki dar, jaki dla Kościoła powszechnego przekazał Kościół archidiecezji lwowskiej - dar przykładu świętego, ofiarnego życia św. Józefa i św. Zygmunta, oraz wielkiej mocy wstawienniczej u Boga tych Świętych. Dziękczynienie to przybiera rozmaite formy - oficjalnych, zorganizowanych uroczystości religijnych, jak i niezwykle osobistych, głębokich przeżyć wewnętrznych poszczególnych wiernych.

Nie sposób wręcz nadążyć za wielością wynikających stąd wydarzeń, a przede wszystkim ludzkich, chrześcijańskich doznań i doświadczeń działania Bożej łaski, Bożego miłosierdzia w najgłębszych pokładach człowieczych serc.
Oto więc krótkie relacje z rozmaitych po kanonizacyjnych zdarzeń tworzących bogatą dokumentację tych możliwych do zarejestrowania faktów, za którymi kryją się już tylko Bogu wiadome owoce łask rozlewających się na świat w misterium Świętych Obcowania.
 
   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ