Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  • Życiorys
  • Kalendarium życia i działalności
  • Sylwetka duchowa
  • Pisma Założyciela
  • Beatyfikacja
  • Dziękczynienie za beatyfikację
  • Kanonizacja
  • Po kanonizacji
  • Kult Założyciela
  • Otrzymane łaski
  • Modlitwa o uproszenie łask
  • Opracowania naukowe o Założycielu
  • Sympozjum
  • Artykuły, listy i przemówienia o Założycielu
  • Katechezy o Założycielu
  • inne strony o Założycielu

Opis ikony: "Święty Ksiądz Zygmunt Niosący Miłość"

W tej ikonie Ksiądz Zygmunt jest napisany jako ten , który dokładnie wypełnia przykazanie Chrystusa : "Miłujcie się wzajemnie , tak jak Ja was umiłowałem" (J.15,12). Jest pełen miłości , wychodzi do nas , wstawia się za nami , tak jak za swego ziemskiego życia . Wychodzi naprzeciw każdej ludzkiej potrzebie . Niesie nam przede wszystkim Chleb Życia i chleb codzienności - otwartymi dłońmi . Prawą rękę podnosi w uwielbieniu Jezusa Chrystusa ; dwoma palcami wskazuje na Niego , jako na Pana i Zbawiciela i podaje Go nam do spożycia . Druga ręka z bochenkiem chleba jest wyciągnięta i otwarta , co symbolizuje bezinteresowne oddanie się bliźnim , bez zatrzymywania czegokolwiek dla siebie . Podkreśla to dewizę życia Księdza Zygmunta : "być wszystkim dla wszystkich , by zbawić choć jednego".
Ksiądz Zygmunt wychodzi z przestrzeni nadprzyrodzonej , którą symbolizuje złote tło i wchodzi w naszą ziemską rzeczywistość , czego symbolem jest popękana ziemia . Można w niej odczytać spragnioną i oczekującą duszę .

Ksiądz Zygmunt jest ubrany w szaty liturgiczne , co podkreśla Jego kapłaństwo . Ornat ma bogatą symbolikę , która wyraża duchowość Księdza Zygmunta . Jest koloru złotego , z uroczystych celebracji , bogato haftowany . W kompozycji ornamentów widnieje napis "PAX ET BONUM", ponieważ Ksiądz Zygmunt niósł światu pokój i dobro . Napis jest w języku łacińskim , co wskazuje na to , iż jest kapłanem obrządku łacińskiego . Na ornacie dostrzec można kolejne symbole :

- Maryi Niepokalanej - lilia z dwunastoma gwiazdami i księżycem
- Świętego Józefa - lilia z piłą
- Świętego Franciszka - liściasta ornamentyka ornatu i litera Tau na stule
Oznaczają one kult i duchową więź Księdza Zygmunta z tymi świętymi . Na jednej stronie stuły jest nie zapełnione miejsce ; to znak dla kontemplującego ikonę , aby odkrywał dalsze niewyczerpane duchowe bogactwo Świętego Zygmunta .
Po prawej Jego stronie widnieje Anioł z Krzyżem , posłaniec wielkiej Miłości Bożej . Daje Krzyż , który był w życiu Księdza Zygmunta i który jest i w naszym życiu drogą do wieczności . Krzyż jest słodki , oczekiwany , upragniony , co nie znaczy , że stracił swoje właściwości bólu i cierpienia . Ksiądz Zygmunt z miłością przyjął ten Krzyż i mocno się Go trzymał . Anioł podaje Go z wielką delikatnością .
Z drugiej strony Księdza Zygmunta widać Anioła , który wskazuje i podaje Żywe Słowo Boga .To właśnie Słowo Boga umacniało , ożywiało , nadawało ducha i mocy życiu Księdza Zygmunta . Wymowną symbolikę posiadają kolory szat Aniołów. Anioł z Krzyżem jest odziany w tunikę koloru pomarańczowo-czerwonego , co oznacza żarliwość miłości . Natomiast Anioł z Księgą Słowa Bożego ma ciemnoniebieską tunikę , co oznacza wiarę i głębię modlitwy Jest On przepasany zieloną szarfą - to znak życia i nadziei.
Nad wszystkimi postaciami czuwa Oko Bożej Opatrzności. To właśnie Bóg w swojej Opatrzności kierował krokami Świętego Zygmunta , a On wsłuchiwał się w delikatny Głos natchnienia Bożego i równocześnie uważnie słuchał potrzeb serc ludzkich . W ikonie , to słuchanie symbolizują duże uszy Księdza Zygmunta.
Święty Zygmunt w szlachetnej postawie kapłańskiej przekazuje i adoruje Jezusa Eucharystycznego , którego uczynił centrum Swego życia. Na ikonie wyraża to sposób umieszczenia Najświętszych Postaci - w jej środku . Święty Ksiądz Zygmunt tak skutecznie niósł bliźnim miłość miłosierną , ponieważ ze swego serca uczynił tron dla Tego , który jest Panem i Bogiem "dla którego wszystko istnieje".
Ikona wpisana jest w rzeźbioną ramę z dwoma kolumnami - to symbol Kościoła Powszechnego i miejsce oddawania Bogu czci , gdzie spotyka się Kościół pielgrzymujący z Kościołem oczyszczającym się i chwalebnym .
   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ