Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

MISJA ZGROMADZENIA

Zgromadzenie wyrosło z wielkiej miłości duszpasterskiej swego Założyciela. Wierne jego ideałom podejmuje pracę wśród ludzi, którzy wskutek ubóstwa, kalectwa, wieku, bądź innych okoliczności życia oczekują materialnej i religijno-moralnej pomocy.

Zgromadzenie pociągnięte przykładem Założyciela - Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, przepełnionego wielką miłością do Boga i miłosierdziem do bliźnich, stara się realizować przykazanie miłości poprzez konkretne czyny miłosierdzia pełnione wobec ubogich Chrystusowych dla miłości Bożej.

Podejmujemy samarytańską służbę ubogim, starszym, samotnym i chorym w szpitalach, Domach Pomocy Społecznej i domach prywatnych. Otaczamy opieką dzieci i młodzież w spe cjalnych ośrodkach wychowawczych i leczniczych, prowadzimy przedszkola, świetlice, Dom Dziecka, katechizujemy w szkołach.

Podejmujemy także pracę misyjną i ekumeniczną.
Pełnimy różne posługi w kuriach diecezjalnych, w semianiach duchownych.
Angażujemy się także w pracę parafialną jako zakrystianki, organistki.
W każdym domu zakonnym wydawane są posiłki dla ubogich i praktykowane są inne for my pomocy potrzebującym.
Prowadzimy także Mo dlitewne Grupy św. Józefa osób świeckich, które włączają się w charyzmat Zgromadzenia oraz prowadzimy Duszpasterstwo Młodzieży ogólonoprowincjalne jak też w poszczególnych naszych domach zakonnych.
   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ