Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, o popularnej nazwie Siostry Swiętego Józefa lub Siostry Józefitki (pierwotna nazwa: Siostry Miłosierdzia Świętego Józefa), założone zostało przez Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, jest zakonnym instytutem habitowym, apostolskim, na prawie papieskim. W Zgromadzeniu najwyższą władzę pełni Przełożona Generalna, która troszczy się o rozwój Zgromadzenia, o realizację idei Założyciela oraz o dobre wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi prowincjami, delegaturami, domami podległymi bezpośrednio Generalatowi oraz o misje.
Dom Generalny jest Siedzibą Zarządu Generalnego Zgromadzenia, miejscem  formacji POSTULATU. Funkcjonuje w nim Referat misyjny, odbywają się spotkania szkoleniowe oraz formacyjne dla sióstr, spotkania dla młodzieży, a także dla Rodziców Sióstr Postulantek i "Modlitewnych Grup Swiętego Józefa". Wspólnota Domu Generalnego podejmuje także działalność apostolską i charytatywną w parafii prowadząc Kuchnię dla ubogich, włączając się w katechezę i inne dzieła apostolskie.

DOM GENERALNY Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa
ul. Moniuszki 8 , 31-518 Kraków
tel.: 12/617-61-00, 617-61-10 (Wspólnota Sióstr) 
tel.: 12/411-46-28 (Sekretariat Generalny)                         e-mail: sekretariat@cssjkrakow.pl

 

Dom generalny Sióstr Sw. Józefa w Krakowie Dom generalny Sióstr Sw. Józefa w Krakowie
Dom generalny-widok od ul.J. BemaDom generalny-widok od ul.J. Bema
Relikwiarz św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w kaplicy Domu generalnego Relikwiarz św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w kaplicy Domu generalnego
Aula w Domu generalnymAula w Domu generalnym
   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ