Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  • Cel i hasło
  • Patronowie
  • Cechy duchowości
  • Ikona duchowości

CEL ZGROMADZENIA
Celem Zgromadzenia jest całkowite oddanie się jego członkiń na służbę Bożą i dążenie do doskonałej miłości, przez życie ślubami zakonnymi oraz pełnienie w imieniu Kościoła dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia.

HASŁO ZGROMADZENIA

Hasłem Zgromadzenia są słowa:, "Serce przy Bogu, ręce przy pracy".
Wpatrując się w Świętego Józefa pracującego z Jezusem i dla Jezusa, który w szarzyźnie zajęć miał serce żyjące miłością, a myśli i spojrzenie skupione na Wcielonym Słowie, będącym najgłębszą treścią Jego życia, siostry starają się łączyć pracę z modlitwą tak, by ich działanie było modlitwą, a modlitwa wcielana w czyn. Wyraża to ich hasło zakonne: "Serce przy Bogu, ręce przy pracy".
   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ