Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  •  Misja Św. Józefa
  • O Modlitewnych Grupach św. Józefa
   

Modlitewną Grupę Św. Józefa mogą tworzyć katolicy, którzy pragną realizować swoje życiowe powołanie na drodze szczególnego zawierzenia świętemu Józefowi.

Założyciel Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, - św. ks. Zygmunt Gorazdowski (1945-1920), gorąco kochał świętego Józefa i doświadczał Jego szczególnej opieki.
Z pełnym zaufaniem oddawał pod Jego patronat swe liczne dzieła dobroczynne, które tworzył za natchnieniem Bożego Ducha. Potrafił on miłować Chrystusa w sposób szczególny w człowieku cierpiącym. Modlitwa, żywa wiara i miłość do każdego człowieka były dla niego źródłem mocy i podstawą działania.
Święty Ks. Zygmunt, urzeczony rolą świętego Józefa, jaką mu Bóg wyznaczył na ziemi i w niebie, obrał go za Patrona Zgromadzenia, aby Siostry zgłębiając jego duchowość były jak on oddane sprawom Bożym i umiały pochylać się nad wszelką biedą, którą tak często naznaczone jest ludzkie życie. Jego nabożeństwo do świętego Józefa wprowadziło na tę drogę wielu ludzi.

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, istniejąc od 1884 roku, nieustannie doświadcza szczególnej opieki swego Patrona, którego nazywa Ojcem. Realizuje ono apostolstwo według przyjętego hasła: Serce przy Bogu, ręce przy pracy i chce za wzorem swego Założyciela, dzielić się jak chlebem:

- swoim zaufaniem i miłością do św. Józefa oraz przeświadczeniem o skuteczności modlitwy, zanoszonej przez Jego wstawiennictwo;

- charyzmatem miłosierdzia, który poszerza ludzkie serce, a światu niesie pokój i dobro.

- W tym celu tworzy wśród czcicieli św. Józefa - MODLITEWNE GRUPY ŚWIĘTEGO JÓZEFA. Istotę Modlitewnej Grupy Świętego Józefa, określa jej Statut. Członkowie nie składają żadnych ślubów ani przyrzeczeń.

Celem Modlitewnej Grupy Św. Józefa jest pełniejszy udział w szerzeniu Królestwa Bożego za przykładem i orędownictwem św. Józefa. Członkowie Modlitewnych Grup Św. Józefa starają się w swoim życiu naśladować św. Józefa w Jego zawierzeniu Bogu w trudach codziennego życia, w umiłowaniu i wiernym wypełnianiu woli Bożej, w Jego życiu pracowitym, przenikniętym modlitwą i miłością do Jezusa i Maryi. Słowem i przykładem rozwijają w swoim otoczeniu kult św. Józefa przez uroczyste obchodzenie świąt Józefowych, oddawanie szczególnej czci św. Józefowi w każdą środę i w miesiącu marcu, a także codzienną modlitwę do św. Józefa.
Złączeni więzią duchową ze Zgromadzeniem członkowie Grup starają się poznać coraz bardziej i włączyć w charyzmat i duchowość Zgromadzenia, przyjmują współodpowiedzialność za jego dzieło misyjne i duszpasterstwo powołań przez modlitwę, ofiarę oraz czynne zaangażowanie. Jednocześnie uczestniczą w owocach modlitw i dóbr duchowych Zgromadzenia.

Członkowie Modlitewnych Gryp św. Józefa w Polsce i na świecie tworzą obecnie Wspólnotę liczą ponad tysiąc członków. Poszczególne Grupy ciągle powiększają się o nowych członków.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ