Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  • Powstanie i rozwój
  • Prowincje i delegatury
  • Inne Domy:

Rzym:
Siostry św. Józefa
via Corsica 1
00198 R O M A - Italia

Paryż:
Sours de St. Joseph
77, rue des Martyrs
75882 P A R I S Cedex 18, France
e-mail : csjparis@free.fr
tel. 0-0331 / 53 09 61 16
0-0331 / 53 09 60 00

Niemcy:
An Schwester Celsa Czaja
Idsteiner Strasse 111
D-65193 Wiesbaden, Germany
tel. 0-049-611 / 54 20 144 w. 226
0-049-611 / 954 54 75

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ