Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  • Postulat
  • Nowicjat
  • Śluby czasowe i juniorat
  • Śluby wieczyste
  • Formacja ciągła
Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, o popularnej nazwie Siostry Swiętego Józefa lub Siostry Józefitki (pierwotna nazwa: Siostry Miłosierdzia Świętego Józefa), założone zostało przez Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, jest zakonnym instytutem habitowym, apostolskim, na prawie papieskim.
W Zgromadzeniu najwyższą władzę pełni Przełożona Generalna, która troszczy o rozwój Zgromadzenia o realizacje idei Założyciela oraz o dobre wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi prowincjami, delegaturami, domami podległymi bezpośrednio Generalatowi oraz o misje.
DOM GENERALNY Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa znajduje się w Krakowie:
ul. Moniuszki 8
tel.: 0-12/617-61-00, 617-61-10
faks: 0-12/411-10-20
e-mail: cssjkrk@rubikon.pl
woj. małopolskie, archidiecezja krakowska, parafia pw. Miłosierdzia Bożego
DOM GENERALNY jest Siedzibą Zarządu Generalnego, miejscem i formacji POSTULATU.
DOM GENERALNY prowadzi Referat misyjny.
W Domu GENERALNYM odbywają się spotkania szkoleniowe oraz formacyjne dla sióstr oraz Spotkania Młodzieży, czy też dla Rodziców Sióstr Postulantek.

WSPÓLNOTA Domu GENERALNEGO prowadzi także Działalność apostolską i charytatywną w parafii prowadząc Kuchnię dla ubogich, włączając się w katechezę i inne dzieła apostolskie.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ