Aktualności: Rok 2013
 
 
31 października 2013r. - Formacyjne Spotkanie Sióstr na Ukrainie
 
"Wewnętrzne postawy eucharystyczne w życiu osób konsekrowanych" - tak brzmiał temat formacyjnego spotkania Sióstr Świętego Józefa, które odbyło się w dniach 25 - 27 października br. w domu zakonnym Sióstr w Stryju. To spotkanie dla 18 sióstr Ukraińskiej Delegatury przygotowała i przeprowadziła S. Wirginea Pasternak – radna generalna. Przypomniane na nowo dobrze znane sprawy: potrzeba indywidualnego przygotowania do Eucharystii; formułowanie intencji, w jakiej pragnie się ofiarować uczestnictwo we Mszy Świętej; przebaczenie bliźniemu krzywd i pragnienie otwarcia się na łaski jakich szczodrze udziela Pan w Przenajświętszej Ofierze Ołtarza; akty całkowitego ofiarowania siebie Bogu; wdzięczność Jezusowi za Jego nieograniczoną Miłość, ożywiły w sercach Sióstr pragnienia – jak dzieliły się podczas spotkań w grupach – z nowym zapałem przeżywać Eucharystię. Spotkanie było ubogacone multimedialnymi prezentacjami na temat Eucharystii, wiary i wspólnoty. W każdym dniu spotkania centralnym punktem była Eucharystia. W piątek przewodniczył jej ks. Wojciech Bukowiec – proboszcz parafii w Stryju; w sobotę o. Sławomir Skubisz – Redemptorysta z Truskawca, natomiast w niedziele Siostry uczestniczyły w Eucharystii sprawowanej w Stryjskim Sanktuarium Matki Bożej Piastunki Ludzkich Nadziei. W rodzinnej atmosferze Siostry zastanawiały się nad wewnętrznymi postawami eucharystycznymi, dzieliły się nawzajem swoimi przemyśleniami i pragnieniami, a także rozmawiały o bieżących sprawach Delegatury z obecną na spotkaniu Siostrą Przełożoną Delegatury - S. Tobiaszą Siemek
 
  ——————————————————————————————————————
 
2 sierpnia 2013r. - "Wakacje z Bogiem" w Brzuchowicach
 
W dniach od 24 do 31 lipca br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach odbyły się "Wakacje z Bogiem" dla osób chorych i niepełnosprawnych, zorganizowane przez Siostry Józefitki ze Lwowa. Siostry opiekują się ponad 60 osobami samotnymi, chorymi i starszymi mieszkającymi w swoich domach we Lwowie. Spośród tej grupy podopiecznych w rekolekcjach połączonych z wypoczynkiem mogło wziąć udział 24 osoby. Chorzy pod opieką siostry Grażyny Bocheńskiej CSSJ, siostry Wiry Zhuk CSSJ i Braci Albertynów: br. Marka i br. Anioła, oraz przy okazyjnej pomocy p. Dariusza z Polski i p. Weroniki Ursini ze Lwowa mieli możliwość spędzania czasu w większej łączności z Bogiem. Dużo się modlili, uczestniczyli w codziennej Mszy Świętej i różnych poważnych i wesołych zajęciach. Wiele czasu spędzali na świeżym powietrzu w parku seminaryjnym wśród drzew i pięknych kwiatów. Po wspólnie spędzonym czasie, umocnieni na duchu i na ciele wszyscy szczęśliwie wrócili do swoich domów.
 
   
  ——————————————————————————————————————
 
26 czerwca 2013r. - W liturgiczne wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego we Lwowie
 
Dnia 26.06.2013 r. w liturgiczne wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego Siostry Świętego Józefa ze wspólnot lwowskich oddały cześć swemu Założycielowi poprzez uczestnictwo we Mszy św. w Katedrze Lwowskiej, odprawionej przy Relikwiach Świętego w kaplicy Bożego Miłosierdzia. Mszę świętą koncelebrowali Ks. Prałat Jan Nikiel - proboszcz parafii katedralnej, ks. prof. Józef Wołczański i ks. prof. Stanisław Tymosz Ks. prof. J. Wołczański w homilii zwrócił uwagę na postawę św. Zygmunta, który swoje życie poświęcił Bogu i nie oszczędzając się służył potrzebującym, a w dążeniu do świętości nie zniechęcał się napotykanymi trudnościami, a czasami nawet niezrozumieniem przez otoczenie. We Mszy Świętej uczestniczyli również Wierni parafii katedralnej i członkowie lwowskiej „Modlitewnej Grupy Świętego Józefa”. Na zakończenie celebracji Ks. Proboszcz powierzył sprawy Kościoła Lwowskiego, Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa i wszystkich potrzebujących wstawiennictwu św. Zygmunta poprzez odmówienie Litanii ku Jego czci.
 
 
  ——————————————————————————————————————
 
20 czerwca 2013r. - Ogłoszenie nowego Zarządu Delegatury Ukraińskiej
 
Dnia 20 czerwca 2013 roku w domu Delegatury Ukraińskiej Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa we Lwowie odbyło się uroczyste ogłoszenie nowego Zarządu Delegatury Ukraińskiej. Aktu ogłoszenia dokonała S. M. Jana Przetak - Wikaria Generalna w obecności licznie zebranych Sióstr – przedstawicielek wspólnot z Ukrainy. Przełożoną Delegatury została mianowana S. M. Tobiasza Siemek, a w skład Rady weszły: S. M. Antonetta Soliło i S. M. Greta Kacere. Siostra Wikaria Jana Przetak po odczytaniu nominacji, w imieniu Matki Generalnej udzieliła błogosławieństwa nowo mianowanej Przełożonej Delegatury i Siostrom Radnym. Zachęciła również Siostry do wierności, wzajemnej miłości, współpracy i autentycznego świadectwa przynależności do Chrystusa. S. M. Teona Olyanin w imieniu wszystkich sióstr skierowała słowa wdzięczności za posługę ustępującemu zarządowi Delegatury, szczególnie dla s. Antonetty Soliło za wieloletnia posługę jako Przełożonej Delegatury i serdeczne życzenia dla nowego Zarządu Delegatury. Uwieńczeniem przeżyć pełnych emocji i radości była Eucharystia celebrowana przez księdza infułata Józefa Pawliczek Wikariusza Generalnego Archidiecezji Lwowskiej. Wiele serdecznych i życzliwych słów każda z obecnych Sióstr, w tym szczególnym dniu, kierowała do nowo mianowanego Zarządu Delegatury Ukraińskiej, zapewniając o modlitewnym wsparciu. Niech zatem modlitwa Karola de Foucauld dopełni to, co kryje każde Józefickie serce:

Mój Ojcze, powierzam się Tobie.
Uczyń ze mną, co zechcesz.
Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci.
Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko,
Aby Twoja wola spełniła się we mnie
I we wszystkich Twoich stworzeniach.
Nie pragnę nic więcej, mój Boże.
W Twoje ręce powierzam ducha mego z całą miłością mego serca.
Kocham Cię i miłość przynagla mnie,
By oddać się całkowicie w Twoje ręce, z nieskończoną ufnością,
Bo Ty jesteś moim Ojcem.

 
  ——————————————————————————————————————
 
18 maja 2013r. - Dzień wdzięczności za dar wiary
 
W dniach 10-11 maja 2013 roku, w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu, w diecezji Kijowsko-Żytomierskiej na Ukrainie, odbyło się spotkanie modlitewne "Dzień wdzięczności za dar łaski wiary". Na wspólne dziękczynienie Bogu za wiarę i jej ocalenie na Ukrainie przybyli księża biskupi, wielu kapłanów, osób zakonnych i świeckich. Razem z Siostrą Antonettą Soliło - Przełożoną Delegatury Ukraińskiej, w tych uroczystościach wzięło udział 9 Sióstr ze Zgromadzenia Św. Józefa. Program tych dni był bardzo bogaty: zostały przedstawione referaty o historii wiary na Ukrainie, historii objawienia w Fatimie. Kilka osób dało piękne świadectwa z życia wiary. Uwieńczeniem i głównym punktem uroczystości była Eucharystia, pod przewodnictwem Ks. abpa Piotra Malczuka i procesja Maryjna ulicami miasta. Organizatorem tego spotkania był ks bp Leon Mały – Przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Ukrainy do spraw duchowieństwa i powołań, a współorganizatorem i tym, który gościnnie przyjął pielgrzymów był ks. Waldemar Pawelec SAC – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu.
 
  ——————————————————————————————————————
 
13 maja 2013r. - 13 maja w Kościele Lwowskim
 
Dzień 13 maja to ważna data w Kościele. Również Kościół Lwowski uroczyście obchodził ten dzień. Wieczorem w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Gromnicznej zgromadziło się wielu tych, którzy czczą Maryję w kopii figury z Fatimy. Uroczystości rozpoczęła Msza św., której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. On też wygłosił kazanie. Licznie zgromadzeni byli Kapłani nie tylko ze Lwowa, oraz wielu katolików obydwu obrządków. Po Eucharystii odbyła się procesja z figurą Matki Bożej ulicami Lwowa. Jak w Fatimie, tak i we Lwowie śpiew pieśni maryjnych łączony był z odmawianiem Różańca, który prowadziły Siostry ze Zgromadzenia Świętego Józefa. Cała uroczystość uwieńczona została błogosławieństwem pasterskim Metropolity Lwowskiego Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego.
 
  ——————————————————————————————————————
 
1 maja 2013 - Święto Św. Józefa Robotnika w Szepetówce
 
Dnia 1 maja w Święto Św. Józefa Robotnika we wspólnocie Sióstr Świętego Józefa w Szepetówce na Ukrainie odbyło się spotkanie członków "Modlitewnych Grup Świętego Józefa” (MGSJ) z Szepetówki i Tarnopola. W sumie w spotkaniu wzięło udział ok. 30 Członków MGSJ, a także Siostry Józefitki z Tarnopola i Szepetówki. Oddając cześć swemu Patronowi Członkowie „Modlitewnych Grup Św. Józefa". wspólnie z Siostrami spędzili na modlitwie i rozważaniu cały dzień.W programie dnia była: modlitwa różańcowa, konferencja, którą przygotowała S.M. Greta Kacere CSSJ, oraz Godzinki do Św. Józefa. Centralnym punktem programu była Eucharystia sprawowana przez O. Wiktoryna Muszyńskiego OFM. Nie zabrakło również czasu na radosne przebywanie we wspólnocie przy ognisku. Spotkanie zorganizowała S.M. Dawida Muszyńska i S.M. Greta Kacere - odpowiedzialne za „Modlitewne Grupy Św. Józefa” w Tarnopolu i Szepetówce.
 
  ——————————————————————————————————————
 
28 kwietnia 2013r. - Nowi członkowie "Modlitewnej Grupy Świętego Józefa" w Tarnopolu
 
Dnia 23 kwietnia b.r. w domu Sióstr św. Józefa w Tarnopolu (Ukraina) odbyło się spotkanie Modlitewnej Grupy Św. Józefa. Do grona czcicieli Św. Józefa i tych, którzy duchowo wspierają Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa dołączyło jeszcze 9 osób. Ksiądz Jarosław Binek odprawił dla zebranych członków Grupy Mszę świętą. Podczas homilii Celebrans zachęcał wszystkich Uczestników Eucharystii do naśladowania cichości i pokory św. Józefa.
 
  ——————————————————————————————————————
 
21 kwietnia 2013r. - Sesja formacyjna na Ukrainie
 
W dniach 19 - 21. 04. 2013r. w domu Sióstr Św. Józefa w Szepietówce na Ukrainie odbyło się spotkanie formacyjne dla Sióstr po profesji wieczystej na temat: „Odkrywanie na nowo sensu życia osoby konsekrowanej w średnim wieku”, które prowadziła S. Wirginia Pasternak. W Sesji tej wzięło udział 13 Sióstr ze Zgromadzenia Świętego Józefa. W czasie Sesji dwukrotnie Siostry uczestniczyły we Mszy Świętej w kościele parafialnym, natomiast w sobotę 20. 04 2013 r. Eucharystię w domowej kaplicy sprawował O. Walenty Tokar OFM w intencji nowych powołań i za całe Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa. Ojciec wygłosił też konferencję na temat: „Pogłębione życie duchowe; radzenie sobie w trudnościach i kryzysach; radość franciszkańska w codzienności”. Program Sesji był wypełniony wspólną modlitwą – zwłaszcza Adoracją Jezusa Eucharystycznego, słuchaniem referatów, pracą w grupach oraz dzieleniem się doświadczeniem życia, a także rekreacją.
 
  ——————————————————————————————————————
 
19 marca 2013r. - Ze Starokonstantynowa
 
We wszystkich wspólnotach "Modlitewnych Grup Świętego Józefa" - funkcjonujących głównie przy wspólnotach Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa - z racji Uroczystości Świętego Patrona Kościoła celebrowane były Eucharystyczne Dziękczynienia, oraz odbyły się rodzinne spotkania Członków „Modlitewnych Grup Świętego Józefa”. Tak więc i w Starokonstantynowie na Ukrainie miało miejsce takie świętowanie liturgicznego. Jak informuje Siostra Ottona Pietruch: „ W Uroczystość św. Józefa nasza Modlitewna Grupa miała świąteczne spotkanie o godz. 16.00, a o 18.00 odprawiona została Msza Święta. Podczas Eucharystii odbyła się ceremonia specjalnego błogosławieństwa udzielonego chłopcom i mężczyznom, z prośbą, by każdy z nich jak najbardziej upodabniał się w życiu do ziemskiego Ojca Jezusa.”
 
  ——————————————————————————————————————
 
17 marca 2013 - Wieści ze Starokonstantynowa
 
Siostra Ottona Pietruch, Józefitka donosi: „ W październiku 2012 roku powstała przy naszej placówce w parafii w Starokonstantynowie „Modlitewna Grupa Świętego Józefa”. Natomiast uroczyste przyjęcie do Grupy 23 osób w różnym wieku odbyło się dnia 5 grudnia 2012 r. Ceremonii tej przewodniczył z wielką radością O. Stanisław Mański, proboszcz tutejszej parafii. Za Grupę odpowiedzialna jest S. Ottona Pietruch. W naszej parafii od kilku lat istnieją tzw. ‘Bielanki’. Jest to grupa liturgiczna dziewczynek, które służą do Mszy św. Obecnie w parafii jest 14 ‘Bielanek’, gdyż dnia 8 grudnia 2012 r. zostały do nich przyjęte kolejne cztery dziewczynki. Dziewczynki z wielką radością pełnią zleconą im posługę przy Ołtarzu i chętnie przychodzą na organizowane dla nich spotkania formacyjne. Nasz Biskup Ordynariusz Ks. Leon Dobrawski z wielka radością zaaprobował tę formę posługi liturgicznej. Za ‘Bielanki’ odpowiedzialna jest S. Ottona.
Warto też odnotować i to wydarzenie, że w ramach bożonarodzeniowego kolędowania z dziećmi odwiedziłyśmy tutejszy Dom Starców, oraz mieszkających w domach prywatnych naszych chorych i samotnych Parafian. Natomiast w lutym 2013 r. miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Otóż, Państwo Hofnonh, którzy przeżyli z sobą 50 lat, nie przyjęli w tym czasie Sakramentu Małżeństwa, ponieważ Pan Arnold był człowiekiem wierzącym, ale nieochrzczonym. Po wizycie kolędowej w 2013 r. Małżeństwo to podjęło decyzję uporządkowania swojego życia sakramentalnego. I tak, do Chrztu i Sakramentu Pokuty przygotował Pana Arnolda O. Stanisław Mański. Sama uroczystość przyjęcia Sakramentów Chrztu i Małżeństwa Państwa Hofnon odbyła się w czasie Mszy św. sprawowanej w ich mieszkaniu, w której wzięły udział Józefitki: S. Ottona Pietruch i S. Egidia Korkosz.”
 
  ——————————————————————————————————————
 
26 lutego 2013r. - Spotkanie Sióstr Juniorystek we Lwowie
 
"Sakrament pokuty i pojednania - moją modlitwą serca i spotkaniem z Miłością". Pod takim tematem odbyło się na Ukrainie we Lwowie w dniach 22-24 lutego br. spotkanie formacyjne Sióstr Świętego Józefa - Juniorystek. W tych dniach Siostrom towarzyszyła S. Mistrzyni Ignis Flis. Konferencję na temat Sakramentu pokuty i pojednania wygłosił O. Waldemar Kocenda, ojciec duchowny WSD Archidiecezji Lwowskiej. W swoim wystąpieniu Ojciec bardzo mocno podkreślił, że kluczem tego Sakramentu jest miłość Boża, a sposób spowiadania się odzwierciadla relację penitenta z Bogiem, jego życie duchowe. Natomiast podczas homilii na Mszy świętej O. Waldemar podzielił się z Siostrami m. in. taką zachętą: Uważaj na swoje serce, bo z niego wychodzą słowa. Uważaj na swoje słowa, ponieważ z nich wychodzą czyny. Uważaj na swoje czyny, bo z nich wypływa postępowanie. Uważaj na swoje postępowanie, bo ono decyduje o życiu. Uważaj na swoje życie, ponieważ od niego zależy życie wieczne. Posługę Marty w tych dniach pełniła ofiarnie S. M. Antonetta Soliło, przełożona Delegatury Ukraińskiej.
 
  ——————————————————————————————————————
 
12 lutego 2013r. - Ogólnoukraiński Zjazd Sióstr Juniorystek
 
S. M. Erika Dorosz - Józefitka donosi ze Stryja: "Z inicjatywy Konsulty Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich na Ukrainie w dniach 4-8 lutego 2013 r. odbył się kolejny Ogólnoukraiński Zjazd Sióstr Juniorystek. Miejscem spotkania był dom rekolekcyjny Ojców Jezuitów w Chmielnickim na Greczanach. W spotkaniu wzięło udział 29 Sióstr Juniorystek z 9 Zgromadzeń. Spotkaniu towarzyszyła Siostra Honoratka Anna Klepacka, przewodnicząca Konferencji. Sesji przewodniczył O. Henryk Dziadosz SJ. Program spotkania wyglądał następująco: wspólna Liturgia Godzin, 3 konferencje dziennie, medytacja nad Słowem Bożym, spotkanie w grupach dla podzielenia się osobistymi refleksjami. Kulminacyjnym punktem dnia była Eucharystia i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Tematy, które zostały zgłębione przez nas to: „Religijność a wiara w moim życiu. Świadkowie wiary w Piśmie Świętym”, „Owoce wiary”, „Krzyż Chrystusa”, „Szukanie i rozeznawanie woli Bożej”, „Wspólnota duchowa, a psychiczna”. Oczywiście, w planie spotkania nie zabrakło czasu na pogodny wieczór. Siostry przejawiły ogromną pomysłowość i twórczość. Pomimo takiej różnorodności Zgromadzeń i charyzmatów każda z nas czuła się darem dla siebie nawzajem. To także był czas wzmocnienia naszej wiary, ponownego, głębszego zaufania Jezusowi, aby z odwagą podjąć trudy i zmagania codzienności. Podczas dzielenia się siostry wyrażały opinię, że świat potrzebuje świadków wiary nie tyle poprzez słowa, ale przede wszystkim poprzez czyny. W czasie konferencyjnych spotkań Ojciec podkreślał też z mocą, że wiara rodzi się ze słuchania, gdyż słuchanie Słowa Bożego motywuje nas do dawania świadectwa. Ten Zjazd stwarzał więc możliwość doświadczenia na nowo poczucia przynależności do Chrystusa, szczęścia z tej racji, że jesteśmy wybrane na Jego Oblubienice. Jesteśmy wdzięczne naszym Przełożonym i Współsiostrom, które zastąpiły nas w obowiązkach, żebyśmy mogły w tym czasie wziąć udział w spotkaniu. Był to piękny i bogaty czas w Obecność Bożą."
Zob. więcej na www.youtube.com
 
   
  ——————————————————————————————————————
 
28 stycznia 2013r. - Jasełka we Lwowie
 
Dnia 27 stycznia 2013 r. w świetlicy św. Franciszka we Lwowie przy ul. Tatarbunarskiej 10, odbyły się Jasełka, w których pod troskliwym okiem Sióstr Świętego Józefa występowały dzieci i młodzież w wieku od 6 – 17 lat. Występ bożonarodzeniowy poprzedziła Msza św. dla dzieci i ich rodziców. W Jasełkach wzięło udział 19 osób - wychowanków świetlicy. Natomiast gościnnie wystąpiła S. M. Karolina Kowal, józeficka nowicjuszka odbywająca we Lwowie praktykę apostolską, wcielając się w postać króla Baltazara. S. Karolina zastąpiła w tej roli swego brata, który się rozchorował. Oczywiście, audytorium składało się z licznie zgromadzonych rodziców i krewnych dzieci. Niektórzy rodzice nie kryli wzruszenia, widząc po raz pierwszy swoje pociechy na scenie. Wyrażali podziw dla swoich małych artystów, dostrzegając w nich niemały talent aktorski. Po przedstawieniu i wspólnym kolędowaniu wszyscy artyści otrzymali od Siostry Przełożonej Grażyny po dużej czekoladzie.
 
  ——————————————————————————————————————
 
Aktualności | U Założyciela | Historia | Placówki | Kontakt | Zgromadzenie
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa CSSJ - DELEGATURA UKRAIŃSKA