Aktualności: Rok 2005 do 2011
   
 
Spotkanie opłatkowe "Modlitewnej Grupy Św. Józefa" we Lwowie
30 grudnia 2011r.
 
Pod okiem S. Antonetty Soliło, odpowiedzialnej za józeficką Delegaturę na Ukrainie, odbyło się dnia 30 grudnia 2011 r. we Wspólnocie lwowskiej Sióstr Świętego Józefa przy ul. Kopernika spotkanie opłatkowe dla Członków „Modlitewnej Grupy Świętego Józefa”. Uczestniczyło w nim siedemnaście osób.
Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy zakonnej Adoracją Żłóbka. Następnie odbyła się agapa i wzajemne dzielenie się wigilijnym opłatkiem. S. Antonetta - animatorka "Grupy" - złożyła wszystkim świąteczne życzenia oraz odczytała świąteczne i noworoczne życzenia przesłane od S. Dolores Siuta - głównej józefickiej koordynatorki "Modlitewnych Grup Świętego Józefa".
 
 
  ——————————————————————————————————————
 
Lwowskie spotkanie opłatkowe z chorymi
21 grudnia 2011r.
 
Dnia 21 grudnia 2011 roku w domu Sióstr Świętego Józefa we Lwowie przy ul. Tatarbunarskiej odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób chorych, którymi opiekują się Siostry Józefitki. Rozpoczęła je Msza św., którą odprawił Ks. Wiesław Dorosz, dyrektor "Caritas-spes" Lwowskiej Archidiecezji. Spotkanie opłatkowe zaszczycił swoją obecnością J.E. Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, wraz ze swoim sekretarzem Ks. Andrzejem Legowiczem.
Ks. Arcybiskup pobłogosławił opłatki, którymi podzielił się z chorymi i złożył im prawdziwie ojcowskie życzenia świąteczne. Chorzy natomiast łamiąc się opłatkiem ze swoim Arcypasterzem, obok szczerych życzeń, wyrażali swoją wielką wdzięczność za wszelkie wyrazy troski jakich doznają nieustannie ze strony Kościoła.
W tym opłatkowym spotkaniu nie zabrakło oczywiście Wieczerzy wigilijnej, przygotowanej przez Siostry i dziewczęta, które im w tym pomagały. Przy wspólnym stole chorzy kolędowali i dzielili się radością ze spotkania. Jak w latach poprzednich, tak i tym razem bardzo przeżywali oni to spotkanie, co można było zobaczyć na ich twarzach i usłyszeć w wypowiedziach wyrażających radość i wielką wdzięczność. W spotkaniu opłatkowym wzięło udział dwudziestu chorych, którzy po jego zakończeniu zostali odwiezieni do swoich domów. W zorganizowaniu transportu, jak i w opiece nad chorymi pomagał Siostrom Brat Marek ze Zgromadzenia Braci Albertynów.
 
 
  ——————————————————————————————————————
 
Z działalności "Świetlicy Dzieciątka Jezus" w Szepetówce
9 grudnia 2011r.
 
Dnia 9 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci, które korzystają z funkcjonującej w Szepetówce "Świetlicy Dzieciątka Jezus" prowadzonej przez Siostry Świętego Józefa. Było to już drugie w tym roku szkolnym tego typu spotkanie. Tym razem zgłębiona została tematyka: "Chrześcijańskie wychowywanie dzieci". Po treściwym i krótkim wprowadzeniu rodziców do tematu przez Siostry, pałeczkę przejęli rodzice chętnie dzieląc się bogactwem własnych doświadczeń wychowawczych.
Spotkanie to zorganizowały i przeprowadziły Józefitki: S.M. Olena Osadcha i S.M. Wira Żuk pełniące aktualnie obowiązki wychowawczyń w świetlicy.
 
 
  ——————————————————————————————————————
 
Dzień św.Cecylii w parafii w Szepetówce
22 listopada 2011r.
 
Parafia w Szepetówce (Ukraina) dzień 22 listopada br. przeżywała szczególnie uroczyście. Dzień ten bowiem, na który przypada liturgiczne wspomnienie św. Cecylii - patronki muzyki kościelnej, był zwłaszcza szczególny dla członków chóru parafialnego „Adoramus” i scholi dziecięcej, prowadzonych przez S.M. Marlenę Kuts, józefitkę. Zasadniczym punktem świętowania była Msza św. celebrowana przez Ojca Gracjana OFM w intencji chórów parafialnych. Podczas tej Eucharystii 20 dzieci zostało przyjętych do scholi parafialnej "Obudź się!". Przedłużeniem radosnego świętowania dla chórzystów było spotkanie przy herbatce w domu Sióstr Świętego Józefa.
 
  ——————————————————————————————————————
  Sesja formacyjna na Ukrainie
11-13 listopada 2011 r.
 
W dniach 11-13 listopada 2011 r. odbyła się we Lwowie sesja formacyjna dla Sióstr Przełożonych Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa dwunastu wspólnot Delegatury Ukraińskiej. W czasie Sesji zgłębiana była treść hasła Zgromadzenia "Serce przy Bogu, ręce przy pracy" i jego realizacja w Zgromadzeniu będącego "Domem w Kościele". Podczas konferencji i wspólnych spotkań Siostry pochylały się nad zagadnieniem charyzmatu i duchowości Zgromadzenia. Sesja była dla Sióstr Przełożonych okazją do pogłębienia więzi z Bogiem poprzez Eucharystię i wspólną modlitwę, a także do umocnienia więzi siostrzanych i odkrywania na nowo bogactwa i piękna Rodziny Zakonnej. Sesję prowadziła S. Wirginea Pasternak, a ofiarną posługę kapłańską sprawowali miejscowi Duszpasterze (na zdjęciu jeden z nich - Ks. Andrzej Piernikarczyk, Ojciec duchowny w Lwowskim Seminarium).
 
  ——————————————————————————————————————
  Z przedszkolnego podwórka w Stryju
5 października 2011r.
 
W przedszkolu prowadzonym przez Siostry Świętego Józefa w Stryju na Ukrainie w Centrum Dydaktyczno-Wychowawczym dla dzieci i sierot im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, został oddany do użytku drugi plac zabaw - tym razem dla młodszej grupy przedszkolnej.
Uroczyste poświęcenie placu odbyło się dnia 5 października 2011 roku przed południem. Dokonał go Proboszcz ze Stryjskiego Sanktuarium Matki Bożej Piastunki Ludzkich Nadziei Ks. Wojciech Bukowiec. Obecny był również miejscowy Ks. Wikary Remigiusza Oleniacz. W trakcie Ceremonii Siostry Józefitki wraz z dziećmi modliły się o bezpieczeństwo w czasie zajęć i zabaw na nowo otwartym placu.
 
 
  ——————————————————————————————————————
  Z lwowską młodzieżą studencką
23 - 25 września 2011 r.
 
W dniach 23 - 25 września br. Siostry Świętego Józefa - S. Teona, S. Anastazja i S. Augustyna uczestniczyły w zorganizowanej przez Ojców Dominikanów, wyprawie młodzieży akademickiej ze Lwowa do miejscowości Skole i na górskie szlaki. Ojcowie Dominikanie bowiem od ponad roku prowadzą duszpasterstwo akademickie przy kościele Matki Bożej Gromnicznej we Lwowie. We wrześniu br. Ojcowie zaprosili do współpracy Siostry Świętego Józefa, które chętnie zaangażowały się w to dzieło. Celem wyjazdu do Skole było wspólne wędrowanie na szczyt góry Paraszki. Choć droga była dość trudna i w jedną stronę trwała około 5 godzin, cała 25 osobowa grupa mimo zmęczenia była zadowolona i radosna. Wspólne wędrowanie było wszak dobrą okazją do wzajemnego, lepszego poznania się i nawiązania relacji, podjęcia bogacącego dialogu. W sposób szczególny odczuć można było nadprzyrodzoną jedność zwłaszcza podczas Eucharystii i wspólnej modlitwy. Cisza, piękne krajobrazy i ciepłe słońce stwarzały niepowtarzalny klimat, by wyjątkowo doświadczyć Bożej Obecności.
 
   
  ——————————————————————————————————————
 
Nowa grupa w stryjskim przedszkolu
1 września 2011r.
 
Nowa grupa w stryjskim przedszkolu i większa Wspólnota Sióstr dnia 1 września 2011r. po dwumiesięcznych wakacjach, Siostry Św. Józefa w Stryju rozpoczęły kolejny rok w pracy w przedszkolu. Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom tutejszych mieszkańców, Siostry otworzyły kolejną - trzecią grupę przedszkolną.
Zwiększyła się zatem liczba maluchów i przedszkole liczy ich teraz aż 60. W związku z tym powiększyła się również liczba Sióstr Józefitek w stryjskiej wspólnocie i jest ich obecnie 9.
 
Tym samym jest to największa wspólnota józeficka na Ukrainie. Dla Sióstr to powód do wielkiej radości i wdzięczności Panu Bogu. Rozpoczęcie nowego roku wychowawczego w stryjskim przedszkolu, jak przystało na katolicką placówkę oświatową, odbyło się ze szczególnym Bożym błogosławieństwem. Tak więc ks. proboszcz Wojciech Bukowiec i ks. wikary Remigiusz Oleniacz przybyli do przedszkola, by pobłogosławić nowej grupie, a także pozostałych przedszkolaków i Siostry wychowawczynie.
 
  ——————————————————————————————————————
  Madryt w Strzelczyskach
16 - 21 sierpnia 2011r.
 

Pod takim hasłem odbyło się w dniach 16 - 21 sierpnia 2011 r. II-gie Międzynarodowe Forum Młodych w Strzelczyskach k/ Mościsk (Ukraina). Zgromadziło ono ponad 300 młodych z Ukrainy, Polski, Francji, Słowacji, Białorusi, Włoch i różnych krajów byłego Związku Radzieckiego, a także 19 studentów z Tarnopola pochodzących z krajów afrykańskich – Konga, Kamerunu i Gabonu.
Organizacją tego spotkania zajęła się Międzynarodowa Wspólnota Emanuel, a mieszkańcy wioski z serdecznością i wielką gościnnością otworzyli drzwi swoich domów dla przybyłej młodzieży. W trakcie "Madrytu w Strzelczykach" wielkim przeżyciem dla zgromadzonych tam młodych był moment, gdy udało się drogą internetową połączyć z młodzieżą czuwająca w Madrycie. Szczytem wzruszenia było internetowe spotkanie z Ojcem świętym Benedyktem XVI, które umocniło i ukierunkowało młodych na dalsze ich życie. Wszystko to stwarzało klimat jedności i rodzinności ułatwiający wspólne uwielbienie Boga.
Pragnę dodać, że miałam okazję towarzyszyć duchowo grupie studentów afrykańskich, którzy z wielką żarliwością przyjmowali ziarno Słowa Bożego z obfitością siane w te niezapomniane dla nich dni. Mogli oni uczestniczyć w tym Forum i czynnie brać udział dzięki hojności dobrych ludzi z Polski, którzy w całości sfinansowali ten ich pobyt. Razem z nimi serdecznie dziękujemy i nie przestajemy ogarniać modlitwą wszystkich Darczyńców.

 
S. Remigiusza Kowalska, józefitka ze Lwowa
 
  ——————————————————————————————————————
  Rekolekcje powołaniowe dla młodzieży żeńskiej w Skole
6-9 lipca 2011r.
 
W dniach 6-9 lipca 2011r. w górskim miasteczku Skole (niedaleko Stryja) odbyły się rekolekcje powołaniowe dla młodzieży żeńskiej. Przyjechały na nie dziewczęta ze Stryja, Lwowa, Tarnopola, Krasiłowa i Szepetówki. W sumie wzięło w nich udział 25 dziewcząt. Za zorganizowanie rekolekcji była bezpośrednio odpowiedzialna S.Greta - józeficka referentka powołaniowa, a pomagały jej inne Siostry Świetego Józefa: S.Fabiola, S. Marlena i S.Tatiana. Posługą kapłańską służył Brat Wiktor, kapucyn. Były to dnie modlitwy i refleksji, połączone z radosnym przebywaniem we wspólnocie, którą tworzyłyśmy i pogłębiały w oparciu o wytyczne czerpane z Chrystusowej Ewangelii.
 
 
  ——————————————————————————————————————
  Wczaso-rekolekcje dla osób chorych w Brzuchowicach k. Lwowa
5 do 14 lipca 2011r.
 
Od dnia 5 do 14 lipca br., w Brzuchowicach k. Lwowa (Ukraina) odbyły się kolejne wczaso-rekolekcje dla chorych, niepełnosprawnych. W rekolekcjach wzięło udział 20 chorych. Organizatorem tych rekolekcji była S. M. Grażyna, józefitka opiekująca się na co dzień m. in. chorymi, niepełnosprawnymi we Lwowie. W prowadzeniu rekolekcji byli również zaangażowani: Ks. Władysław Biszko - dyrektor Domu Pielgrzyma w Brzuchowicach, który służył posługą sakramentalną, S. M. Krescencja i S. M. Jarosława – józefitki, oraz dwóch kleryków z miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego: Kl. Swiatoslaw i Kl. Imre. Nie sposób też nie wspomnieć o niezwykle ofiarnej pracy w tym czasie w seminaryjnej kuchni S. Tadeji i S. Switłany - także józefitek.
Wszyscy zaangażowani w organizację i przebieg tych wczaso-rekolekcji bardzo żarliwie wykonywali różnoraką posługę wobec zawierzonych im chorych. Uczestników rekolekcji odwiedził Arcypasterz Archidiecezji Lwowskiej - J.E. Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, co było przez nich przyjęte z wielką wdzięcznością. Czas spędzony na wczaso-rekolekcjach był dla chorych ogromnym umocnieniem i niezmiernym pocieszeniem w ich trudnym i obfitym w cierpienie życiu.
 
  ——————————————————————————————————————
  "Wakacje z Bogiem" w Aleksandrówce
20 czerwca - 1 lipca 2011r.
 
W dniach 20 czerwca - 1 lipca 2011 roku w Aleksandrówce, w województwie żytomierskim odbyły się tzw. "Wakacje z Bogiem" dla dzieci z klas 5-8 szkoły podstawowej, zorganizowane przez "Caritas-Spes Ukraina" i posługujące tam Siostry Honoratki.
Dzieci z Szepetówki, Lubara oraz okolicznej wioski Horodyszcze wzięły udział w tych zorganizowanych wakacjach. Pojechały z nimi Siostry Józefitki: S. Erika z Szepetówki oraz S. Olga z Lubara. W Aleksandrówce były jeszcze grupy z Żytomierza oraz innych miejscowości.
Temat rekolekcji brzmiał: "Jacy są święci ludzie?" Tak więc, codziennie dzieciom patronował inny Święty, z którym starały się zapoznać - poznawały jego życiorys, specyficzne cechy i drogi jego świętości, a następnie próbowały go naśladować w życiu codziennym.
Dzieci brały aktywny i chętny udział w różnorodnych zorganizowanych twórczych warsztatach, przedstawieniach, wędrówkach po lesie i nad jezioro. Oczywiście, nie zabrakło tego co najważniejsze w "Wakacjach z Bogiem" - modlitewnych spotkań.
  ——————————————————————————————————————
Wakacyjny wypoczynek dzieci korzystających ze świetlicy w naszym Domu
we Lwowie przy ul. Tatarbunarskiej
03 - 10 czerwca 2011 r.
 
W dniach 03 - 10 czerwca 2011 r. dzieci z lwowskiej świetlicy ze swoimi józefickimi opiekunkami: S.M. Switłaną, S.M. Jarosławą i S.M. Świętosławą przebywały niedaleko Stryja - w górskiej miejscowości Skole. Ze zrozumiałych względów, dzieci bardzo czekały na wyjazd w tamtejsze góry. I nie zawiodły się w swoich oczekiwaniach, bo pobyt w Skole był dla nich bogatym w przeżycia czasem obcowania z przyrodą i spotkania się ze sobą. Nie zabrakło też dodatkowych atrakcji, a jedną z nich był wyjazd do Mukaczewa, gdzie uczestniczyły we Mszy św. w tamtejszej Katedrze oraz zwiedziły piękny zamek.
Każdy zresztą dzień był piękny dzięki słonecznej pogodzie, a przede wszystkim dzięki pogodzie ducha u dzieci, ich umiejętnym dzieleniu się radością, serdecznością i troską. Każdorazowe wyjście w góry, do lasu czy nad rzekę sprawiało dużo radości młodym uczestnikom wakacyjnego wypoczynku. Zapewne ten wakacyjny czas pozostanie dla nich niezapomnianym darem od Dobrego Boga i pieśnią wdzięczności za hojność otrzymanych wówczas łask.
 
 
  ——————————————————————————————————————
  Po raz pierwszy na Ukrainie
25 marca 2011
 
Do Brzuchowic koło Lwowa w dniach 23-25 marca br. zjechali się przedstawiciele „Modlitewnych Grup Świętego Józefa” ze Lwowa, Stryja, Szpetówki, Lubara i Tarnopola. Towarzyszyły im Siostry Józefitki animujące te Grupy – S. Delegatka Antonetta, S. Greta, S. Tatiana, S. Olga oraz służąca swoim organistowskim talentem S. Marlena. Było to pierwsze w historii istnienia tych modlitewnych Grup na Ukrainie tego typu rekolekcyjne spotkanie.
Odbyło się ono w gościnnie otwartych budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach. Program rekolekcyjnych ćwiczeń był bardzo bogaty i wypełniał czas po brzegi. W jego centrum znajdowała się Eucharystia sprawowana przez ks. dyr. Władysława Biszko i ks. prefekta Tomasza Lelito. Do posługi kapłańskiej włączył się też ks. Jan Bagiński pracujący w Kurii Lwowskiej. Rekolekcyjne konferencje o św. Józefie wygłosiła S. Dolores - józefitka przybyła z Krakowa i czuwająca nad całością rekolekcyjnego spotkania.
Nie zabrakło w nim rozmaitych nabożeństw paraliturgicznych, kręgu biblijnego, a na koniec nawet konkursowych zmagań, w ramach których Uczestnicy rekolekcji wykazali się bardzo dobrą znajomością wiedzy o św. Józefie. Nie sposób nie wspomnieć o Siostrach Świętego Józefa: S. Krescencji, S. Tobiaszy i S. Tadei, które służąc na co dzień wspólnocie seminaryjnej, prawdziwie rodzinną troską objęły również rekolekcyjnych Uczestników "Modlitewnych Grup Świętego Józefa".
 
 
  ——————————————————————————————————————
  Śluby wieczyste na Ukrainie
 
Dnia 26 sierpnia 2010 roku w kościele parafialnym w Stryju po rocznej formacji w "ścisłym Junioracie" Siostry: S. M. Natalis Gavryhs, S.M. Zacheusza Obydennowa, S.M. Teona Olyanin złożyły śluby wieczyste.
Ceremonii w asyście Kapłanów Koncelebrantów przewodniczył J.E. ks. abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski. Siostry złożyły śluby na ręce Przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa M. Leticji Niemczura, otoczone miłością i obecnością współsióstr, rodziców, krewnych, osób im bliskich i miejscowych parafian.
 
S.M.Natalis S.M.Zacheusza S.M.Teona
  ——————————————————————————————————————
 
Na początku czerwca S. Greta, s. Nazaria i s. Chrystosława wraz z szepetowską scholą starały się przybliżyć postać Ojca Założyciela w żytomierskiej parafii OO Franciszkanów.
W dniach 6 - 13 czerwca w Horodyszczach - nasza dojazdowa parafia oddalona 8 km. od Szepetówki - prowadziłyśmy rekolekcje, czyli tzw. "Wakacje z Bogiem" dla dzieci od I do VII kl. W tej formie wypoczynku i formacji wzięło udział 80 dzieci. Oprócz dzieci z naszych parafii było również 18 dzieci z Lubara i 4 z Kijowa. W prowadzeniu grupy pomagały nam Siostry z Kijowa i z Lubara oraz czworo animatorów świeckich z naszej parafii. Podczas tego wypoczynku miałyśmy do dyspozycji kościół z pomieszczeniem nad zakrystia i 8 namiotów (9 namiot gospodarczy). Uważamy, pomimo tego, ze wiele to kosztuje trudu, warto cos takiego organizować. Dzieci były bardzo zadowolone. Myślimy, ze czas spędzony w Horodyszczach pomógł dzieciom bardziej poznać Boga, a już na pewno poczuć się członkami wielkiej rodziny chrześcijańskiej.
W dniach 12 - 16 lipca wraz z naszymi parafianami (120 osób) pod przewodnictwem Ojców Franciszkanów brałyśmy udział w pieszej pielgrzymce do Berdyczowa. Pierwsze 2 dni pielgrzymowała wyłącznie nasza grupa, a następnie dołączyliśmy do grupy w Połonnym. Cala nasza grupa liczyła ok.500 osób. Podczas pielgrzymki posługiwałyśmy w różnoraki sposób: jedna Siostra dowoziła jedzenie dla pielgrzymów i podwoziła tych, którzy ustali w drodze. Druga organizowała pogodne wieczory i we współpracy z innymi spełniała funkcje pielęgniarki przekłuwając bąble na stopach i robiąc opatrunki. A następnie od 16 do 23 sierpnia prowadziłyśmy Oazę dla młodzieży szkolnej w Horodyszczach, w której brało udział 38 osób.
Natomiast 24 /25 sierpnia wraz z 16 osobową grupą brałyśmy udział w Diecezjalnym Spotkaniu Mlodzieżowym w Chmielnicku, które było jakby przedłużeniem Światowego Dnia Młodzieży w Koloni.
Szybko minął nam czas wakacji i rozpoczynamy nowy rok szkolny we Wspólnocie powiększonej o s. Dawidę. W poniedziałek po wakacyjnej przerwie rozpoczyna swoja działalność nasze przedszkole. Bardzo gorąco pozdrawiamy i zapewniamy o modlitewnej pamięci.
 
s. Grata i s. Nazaria
  ——————————————————————————————————————
 
13.05.2005 r.
 
W ostatnim czasie Siostry z Szepetówki zorganizowały w swojej parafii oraz w sąsiedniej - w Izasławiu nabożeństwo ku czci bł. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Siostry chciały przybliżyć wiernym postać swego Założyciela, toteż oprócz wygłoszonych prelekcji na temat jego życia i apostolskiej działalności nauczyły scholkę pieśni ku czci Błogosławionego. Ponadto Siostry zachęciły wiernych do modlitwy za Jego wstawiennictwem. Na zakończenie spotkania odbyło się nabożeństwo z odczytaniem próśb, które wierni składali wcześniej przy obrazie bł. ks. Zygmunta oraz podano do ucałowania Jego relikiwe.
 

——————————————————————————————————————

 
Na pielgrzymim szlaku
 
W dniach od 1-3 maja 2005 r. Siostry św. Józefa z Delegatury Ukraińskiej odbyły pielgrzymkę śladami swego Założyciela - bł. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, czyli nawiedziły te miejsca, w których Błogosławiony Ojciec żył i pracował dla Pana. Na pielgrzymim szlaku znalazły się zatem: Gródek Jagielloński, Tartaków, Żydaczów, Bukaczowce, Bojniłowa (Wojniłów). Kilkudniową pielgrzymkę zakończyły Mszą świętą w katedrze lwowskiej i nabożeństwem przy ołtarzu bł. ks. Zygmunta.
Siostry piszą: "Jesteśmy wdzięczne Bogu, a także S. Eugenii - Przełożonej naszej Delegatury, za zorganizowanie tej pielgrzymki; za to, że mogłyśmy być w tych szczególnych dla nas miejscach i jakby bardziej z bliska pochylić się nad duchowym bogactwem Ojca Założyciela".
W każdej miejscowości Siostry spotkały się z wiernymi w ich kościele parafialnym. Głosiły prelekcje o bł. Ks. Zygmuncie Gorazdowskim, ze szczególnym uwzględnieniem pracy apostolskiej, jaką prowadził w danej miejscowości. Następnie odprawiły wspólne nabożeństwo z ucałowaniem relikwii Błogosławionego..
W nawiedzanych miasteczkach, jedynie w Wojniłowie kościół został zniszczony i nie ma tam katolików rzymskiego wyznania. Siostry modliły się na miejscu, gdzie niegdyś stał kościoł. Odwiedziły też cmentarz w Tartakowie, na terenie którego mieszkał bł. ks. Zygmunt w małym nie ogrzewanym domku.
Pielgrzymi trud i modlitwy Siostry ofiarowały również w intencji wszystkich spraw związanych z przygotowaniami do kanonizacji swego Założyciela, a także polecały całą Rodzinę Zakonną.
 
Siostry z Szepetówki, Lubara i Starokonstantynowa
 

——————————————————————————————————————

 
JMJFr.
 
" W Nim wybrał nas ..., abyśmy byli święci
...z miłości przeznaczył nas dla siebie..."
Ef 1,4
 
Pragnę podzielić się krótką refleksją z obchodów Międzynarodowego Dnia Życia Konsekrowanego w Kijowie, które wzbudziły we mnie głęboką wdzięczność wobec Pana Boga za dar powołania.
W ramach przygotowania do święta wspólnie z siostrami z innych zgromadzeń zakonnych przygotowałyśmy Liturgię Eucharystyczną, wystrój kościoła i kanapki dla Sióstr, które miały przyjechać na uroczystości.
Około godz. 18.00 przed kościołem p.w. św. Aleksandra w Kijowie zgromadziło się ponad 80 sióstr z całej diecezji kijowsko-żytomierskiej. Procesyjnie, ze świecami w ręku weszłyśmy do kościoła.. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Witalij Skomorowski, który w kazaniu, bardzo przystępnie, wytłumaczył ludziom różnorodność charyzmatów zakonnych i zachęcił wiernych do częstszej modlitwy za osoby konsekrowane, które swoim życiem służą Bogu i ludziom. Następnie przypomniał zebranym, że każdy człowiek żyje dla Boga. Każdy niezależnie od wieku, stanu, wykształcenia, uzdolnień powołany jest do świętości.
Po Mszy świętej i wspólnej agapie było całonocne czuwanie połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu. Każde Zgromadzenie było odpowiedzialne za przygotowanie adoracji i kolejno ją prowadziło posługując się tekstami swoich Założycieli na temat Eucharystii. W tym czasie przedstawicielka Zgromadzenia stawiała na ołtarzu zapaloną świecę - symbol modlitwy i działalności apostolskiej danego Zgromadzenia, spalania się na chwalę Boga.
O godz. 24.00 Eucharystię sprawował ks. bp Stanisław Szyrokoradiuk, który mówił na temat daru powołania, jego rozwoju i formacji. W drugiej części czuwania był czas na uwielbienie Maryi w tajemnicach Różańca świętego, wspólną modlitwę brewiarzową i konferencję. O godz. 6.00 z błogosławieństwem Jezusowym zakończyłyśmy świętowanie w prokatedrze kijowskiej. Tym błogosławieństwem zostałyśmy rozesłane do różnych miejsc diecezji, wszędzie tam, gdzie Pan nas posłał. Zgodnie ze słowami św. Pawła, jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili (Ef 2,10).
Intencją tego czuwania było uwielbienie Boga za Sakrament Eucharystii, dar powołania, prośba o świętość życia, a przede wszystkim błagalna modlitwa o dar zdrowia dla Ojca Świętego Jana Pawła II.
Na zakończenie czuwania wysłałyśmy telegram do Ojca Świętego, zapewniając go
o naszej modlitwie, więzi i bliskości. Na dowód tej więzi i wielkich rzeczy które Pan dokonuje na Ukrainie, jedna z członkiń każdej Rodziny zakonnej podpisała się w tym telegramie wymieniając pełną nazwę swojego Zgromadzenia.
Czuwajcie i módlcie się, a będzie wam dane o wiele więcej.
 
Kijów, dn. 3.02.2005 r.
S.M. Fidelisa Bałuch
 

——————————————————————————————————————

  JMJFr.
 
"Bóg, niech uzdolni was do wszelkiego dobra,
byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe
jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa,
któremu chwała na wieki wieków. Amen."

Hbr 13,11

 
Tymi słowami chciałabym wyrazić wdzięczność Bogu za osobę naszego Założyciela bł. ks. Zygmunta Gorazdowskiego i za to, że posługując się nim powołał do istnienia naszą Rodzinę zakonną. Gdyby nie ta pierwsza iskra w sercu i umyśle ks. Zygmunta, nie byłoby Zgromadzenia Sióstr św. Józefa i Delegatury Ukraińskiej, nie doszłoby do spotkania u progu nowego roku. To czym pragnę się podzielić z Wami, to właśnie piękne doświadczenie, przeżyte podczas ważnych dni dla każdej Józefitki na Ukrainie - od 27-29 grudnia 2004 roku.
Dnia 27 grudnia odbył się prawdziwy "najazd Józefitek na Szepetówkę". Przytachałyśmy prawie wszystkie pracujące na Ukrainie, w liczbie 26, tylko 4 Siostry musiały pozostać na swoich placówkach, ale duchowo łączyły się z nami. Podczas tego spotkania umocniłyśmy więzy wzajemnej miłości siostrzanej, dzieliłyśmy się radościami i trudnościami dnia codziennego, z naszej józefickiej pracy apostolskiej, pełnionej na 11 palcówkach - tutaj, na Ukrainie. W głębię duchowej refleksji prowadził nas temat przewodni tego spotkania - Jezus ubogi, ubóstwo i Eucharystia w życiu bł. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.
W czasie tych dni posługą kapłańską służył nam proboszcz Szepetowskiej parafii O. Andrzej Niemczenko OFM, sprawując Eucharystię i Sakrament Pokuty. Po zakończeniu spotkania rozjechałyśmy się w różne strony Ukrainy niosąc w sercu wdzięczność wobec Boga i ludzi za to spotkanie oraz jeszcze większe pragnienie bycia prawdziwymi Józefitkami - duchowymi córkami ks. Zygmunta i czytelnymi świadkami nadziei.
 
Kijów, 3.02.2005 r.
s. Fidelisa
 

——————————————————————————————————————

 
Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
Drogie Siostry!
Pragniemy podzielić się refleksjami z wydarzenia, które miało miejsce w naszej Delegaturze w grudniu 2004 roku. Był to zjazd junioratu - szczególny czas, w którym spotkałyśmy się razem, by porozmawiać, cieszyć się sobą, modlić się wspólnie i rozważać to, co jest dla nas najważniejsze. Na miejsce spotkania została wybrana Szepetówka. Jest tutaj piękny i największy nasz dom na Ukrainie, w którym czułyśmy się bardzo dobrze.
Temat naszego spotkania, zaproponowany przez S.M. Eugenię - Przełożoną Delegatury Ukraińskiej, jest aktualny zawsze, a szczególnie w roku obecnym, który Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Rokiem Eucharystii. Ojciec Święty zwraca naszą uwagę na Eucharystię. Właśnie, od uczestnictwa w Eucharystii zaczęłyśmy nasze spotkanie.
Siostra Delegatka S. M. Eugenia przygotowała konferencje o Eucharystii na podstawie encykliki Ecclesia de Eucharystia. W rozważaniach naszych odkrywałyśmy także umiłowanie Eucharystii przez naszego Ojca Założyciela bł. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Na nowo odkrywałyśmy wspólnie prawdy o Tajemnicy Mszy świętej i dzieliłyśmy się osobistym przeżywaniem Eucharystii na co dzień. Wieczorem mogłyśmy podzielić się doświadczeniem życia we wspólnotach, w parafiach, tym co robimy. Był to czas wzajemnego ubogacenia. Drugi dzień spotkania był przeznaczony na skupienie i modlitwę. Prowadził go O. Stanisław Mański OFM Cap. Ojciec pomógł nam popatrzeć na Eucharystię oczyma św. Franciszka i św. Klary. Wędrówka w głębiny duchowości franciszkańskiej pozwoliła nam zanurzyć się w doświadczeniach Tajemnicy Eucharystii naszych Patronów. Nasz Zakonodawca - św. Franciszek może wiele nauczyć, przekazując nam przykład żarliwej miłości do Chrystusa Eucharystycznego. Pochylałyśmy się nad treściami, które rozpalały nasze serca i pobudzały do wdzięczności. Było to pięknym przygotowaniem do samej Eucharystii i Sakramentu Pokuty.
Msza święta jest osobistym spotkaniem z Chrystusem, który daje Siebie i wprowadza w tajemnicę obcowania z Sobą.
Serdecznie pozdrawiamy, pamiętamy w modlitwie i czekamy na spotkanie.
 
Siostry Juniorystki z Ukrainy
   
 
 
Aktualności | U Założyciela | Historia | Placówki | Kontakt | Zgromadzenie
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa CSSJ - DELEGATURA UKRAIŃSKA