Na pielgrzymim szlaku w Tartakowie i Sokalu

     Dnia 4 lipca br. lwowska wspólnota Sióstr Józefitek pielgrzymując śladami Ojca Założyciela - św. Zygmunta Gorazdowskiego, dotarła do miejscowość Tartaków k. Sokala. W dniu tym Ks. Abp. M. Mokrzycki ogłosił tamtejszy kościół, w którym znajduje się koronowana przez św. Jana Pawła II kopia obrazu Matki Bożej Tartakowskiej  - Sanktuarium pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Metropolita lwowski ustanowił również odpust sanktuaryjny, który w każdą pierwszą sobotę lipca będzie Archidiecezjalnym Dniem Modlitwy za Chorych i Służbę Zdrowia. (Kościół ten został wzniesiony w XVII wieku, a w latach 1764-1944 znajdował się tam obraz Matki Boskiej Tartakowskiej Uzdrowicielki Chorych, który w 1777 r. uznano za cudowny. Sanktuarium tartakowskie stało się miejscem pielgrzymek katolików obu obrządków z Wołynia, Galicji oraz Chełmszczyzny. Obecnie oryginał cudownego wizerunku z Tartakowa znajduje się we wsi Łukawiec k. Lubaczowa, gdzie po II wojnie światowej zamieszkali też Polacy wysiedleni z Tartakowa. Za czasów sowieckich kościół został przekształcony w spichlerz zbożowy i zdewastowany. W 2002 r. całkiem zrujnowaną świątynię władze ukraińskie najpierw przekazały prawosławnym, a potem oddano ją katolikom obrządku łacińskiego. Nadal trwa renowacja świątyni.)

     Podczas Nabożeństwa przed Mszą św. Ks. Proboszcz Kazimierz Szalaj wspomniał św. Ks. Zygmunta, który w swoim życiu bardzo kochał i czcił Matkę Bożą. W trudnym okresie swojej choroby, podczas posługi w Tartakowie, Święty zapewne nieustannie zwracał się z prośbą do Niej i otrzymywał potrzebne łaski i zdrowie. Po Mszy św. Siostry nawiedziły cmentarz, na którym św. Zygmunt mieszkał w czasie swojej posługi kapłańskiej w Tartakowie.

     W drodze powrotnej Siostry zatrzymały się w miejscowość Sokal, nawiedzając miejsca, gdzie Józefitki – ich Poprzedniczki - ofiarnie służyły chorym w szpitalu.

Dalsze lwowskie uroczystości 100.Rocznicy śmierci św. Zygmunta Gorazdowskiego


     W niedzielę 28 czerwca br. została odprawiona w Katedrze we Lwowie pod przewodnictwem Ks. Abpa Mieczysław Mokrzyckiego uroczysta Eucharystia z okazji 100. lecia śmierci św. Zygmunta Gorazdowskiego, w której Współcelebransami byli: Ks. Bp Edward Kawa, Ks. Infułat Józef Pawliczek oraz Kapłani ze Lwowa i z parafii, w których Siostry Józefitki posługują (z Szepetówki, Lubara i Stryja). Mszę św. poprzedziło pół godzinne  Nabożeństwo ku czci św. Zygmunta Gorazdowskiego przygotowane i przeprowadzone przez jego duchowe córki i chór z Szepetówki.  Po Eucharystii w Kurii Arcybiskupiej została otwarta wystawa obrazów wykonanych przez grupę lwowskich studentów prezentująca miejsca związane z życiem św. Zygmunta. W powyższych Uroczystościach uczestniczyły prawie wszystkie Siostry Świętego Józefa z Delegatury Ukraińskiej. Niestety, panoszący się wirus uniemożliwił wzięcie udziału w tych obchodach rzeszom Sióstr i laikatu spoza Ukrainy. Bezpośrednia transmisja na youtube umożliwiła wielu chociaż duchową obecność w tych wydarzeniach. 

Dalszy ciąg jubileuszowego świętowania we Lwowie

 Dziś w drugim dniu świętowania Jubileuszu byłyśmy na modlitewnym czuwaniu w kościele św. Mikołaja. Było to prawdziwie ekumeniczne modlitewne spotkania. W kościele nasi bracia prawosławni przygotowali dekoracje i miejsce na Relikwiarz. Proboszcz pięknie przedstawił sylwetke naszego Ojca uwzględniając fakt, że z oddaniem służył bliźnim i posługiwał prawie 40 lat w tym kościele. Pomodliłyśmy się Różaniec z rozważaniami o Ojcu Założycielu, litanię polecając Bogu przez pośrednictwo św. Zygmunta cały świat, Kościół św. i naszą Rodzinę Zakonną. W modlitwie pomagał nam piękny i modlitewny śpiew Sióstr i chóru z Szepetówki. A na koniec bracia prawosławni zaśpiewali Akatyst ku czci św. Zygmunta. W tym czasie kazda z sióstr miała możliwość zapalenia świeczki i przedstawienia Bogu intencji modlitwy.


Poświecenie płaskorzeźby św. Zygmunta w Krośnie

            W dniu liturgicznego wspomnienia św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, 26 czerwca 2020, we wspólnocie w Krośnie, miało miejsce poświecenie płaskorzeźby przedstawiającej tego świętego kapłana. Podobizna Założyciela Zgromadzenia i patrona Domu Dziecka w Krośnie została umieszczona na frontonie domu, z okazji jego setnej rocznicy nadrodzin dla nieba. Jest to również wyraz uczczenia tego Apostoła Miłosierdzia i Założyciela Rodziny zakonnej Sióstr Świętego Józefa oraz domu, od ponad stu lat służącego dzieciom i młodzieży.

            W samo południe siostry ze wspólnoty w Krośnie, młodzież oraz pracownicy Domu Dziecka, a także Czcigodni Goście z Domu Generalnego w Krakowie - Przełożona Generalna Matka Jana Przetak, S. Wikaria Wanda Matysik i S. Sabina Dusza – Ekonomka Generalna pod przewodnictwem Gwardiana wspólnoty braci kapucynów- br. Michała Kiełbasy, zebrali się w kaplicy domu zakonnego, gdzie miała miejsce liturgia słowa. Wskazywała ona na drogę życia św. ks. Zygmunta, ukierunkowanego na miłość Boga i człowieka. Miłość, na którą ten wielki Kapłan potrafił otwierać swoje serce, w czym staje się dla nas wzorem i orędownikiem. Następnie wszyscy obecni na celebracji mieli możliwość złożenia swoich próśb i intencji zanoszonych przez wstawiennictwo tego Świętego, które zostały złożone w sposób symboliczny u stóp św. ks. Zygmunta przy poświeceniu jego wizerunku. Bowiem po zebraniu próśb i intencji wszyscy w procesji udali się przed dom, by uczestniczyć w obrzędzie poświęcenia figury. Obrzęd zakończyło błogosławieństwo, wspólny śpiew - św. Zygmuncie Patronie nasz módl się za nami oraz wspólne zdjęcie.

            Postać  św. Ks. Zygmunta wkomponowana w architekturę domu, sprawia wrażenie, że wychodzi on z murów tego domu, którego jest Założycielem. Wychodzi z tego domu, uświęconego jego obecnością, niosąc Boże błogosławieństwo. Niech to błogosławieństwo, zobrazowane symbolicznym gestem postaci św. Ks. Zygmunta na elewacji budynku, będzie doświadczeniem wszystkich, którzy do tego domu przychodzą, zwłaszcza dzieci i młodzieży. 

Rocznicowe świętowanie we Lwowie

     W liturgiczne Święto św. Zygmunta Gorazdowskiego 26.06.br., w 100.lecie jego Urodzin dla Nieba, mimo panoszącego się koronawirusa Ks.Bp Leon Mały odprawił Mszę św. we Lwowie przed domem, w którym Święty spędził ostatnie lata życia i zmarł 1 stycznia 1920 roku. Nie zabrakło oczywiście na tej Eucharystii Sióstr ze Zgromadzenia Świętego Józefa z lwowskich wspólnot, które założył ten Wielki Apostoł Bożego Miłosierdzia. We Mszy św. uczestniczyli również: p. Dyrektor Centrum Dydaktyczno-Rehabilitacyjnego, które obecnie mieści się w budynku Macierzystego Domu Sióstr Świętego Józefa we Lwowie, oraz Ojciec Igor z Prawosławnego Kościoła, który aktualnie posługuje w dawnym kościele pw. św. Mikołaja we Lwowie, gdzie św. ks. Zygmunt Gorazdowski duszpasterzował ponad 30 lat. Uczestnicy Eucharystii dziękowali Bogu za świętość życia lwowskiego Ojca Ubogich i prosili w intencjach całego Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa. Po Mszy św. pomodlono się wspólnie modlitwą różańcową przy grocie Matki Bożej znajdującej się w ogrodzie przy Domu Macierzystym Zgromadzenia.


Peregrynacja w Częstochowie

W roku jubileuszowym 100.lecia śmierci świętego Założyciela naszego Zgromadzenia - Ojca Zygmunta Gorazdowskiego, w dniach 25/26.05.2020 r. odbyła się peregrynacja jego obrazu i relikwii. Dziękujemy Bogu za Ojca Zygmunta, Matce Janie i S. Prowincjalnej za wspólną modlitwę i obecność szczególnie w tym trudnym czasie epidemii. Oto kilka świadectw:

Ojciec Założyciel dzięki swej peregrynacji autentycznie spowodował zebranie całej naszej wspólnoty wokół stołu i ołtarza. Miałyśmy również niemałą przyjemność gościć naszą Matkę Generalną i Siostrę Prowincjalną jednocześnie, co nie zdarza się tak często. W tych specyficznych okolicznościach zewnętrznych, było bardzo dużo czasu, aby bez pośpiechu i zbędnego zabiegania skupić swą uwagę na osobie naszego Świętego. Myślę, że bardzo w tym pomogły piękne pieśni o Założycielu pod przewodnictwem S. Efraimy, które jak w kalejdoskopie przypominały Jego słowa i życiowe postawy. W czasie nocnej adoracji znalazło się miejsce na konfrontację naszej józefickiej kondycji duchowej. Ten czas pokazał również, ile talentów kryje się w każdej z nas i jak niewiele trzeba, aby zaczęły owocować.” „Spotkanie z Ojcem Zygmuntem było bardzo wyczekiwane przeze mnie. Żywa obecność Ojca pomogła mi poczuć się córką, do której Ojciec kierował swój testament. Moje osobiste spotkanie z Ojcem było prośbą, byśmy stanowiły jedno, by Ojciec wspierał nasze wysiłki i wypraszał dla nas i naszych dzieł błogosławieństwo i bezpieczeństwo. Św. Zygmuncie, módl się za nami.”

Czas peregrynacji Obrazu i relikwii naszego Założyciela - św. Ojca Zygmunta w naszej wspólnocie był dla mnie czasem łaski. Świętowałam z Tym, który jest mi bliski i bardzo drogi. Godzina nocnej modlitwy była osobistym spotkaniem z Ojcem, który chciał przekazać mi dobre rady, upomnieć i pouczyć... Dziękuję za to. Bardzo dziękuję naszej Matce Janie, Siostrze Prowincjalnej Mateuszy i S. Efraimie za trud, ale i za piękną inicjatywę, by w roku świętowania 100 Rocznicy śmierci Ojciec odwiedzał nasze wspólnoty.”

Nie przeżywałam zbyt entuzjastycznie peregrynacji obrazu Ojca Założyciela w naszej wspólnocie, czułam się rozdrażniona i zniechęcona długimi modlitwami słownymi. Nie chciałam się silić na jakieś pozory pobożności, a w sercu daleko być od Boga. Cieszyłam się szczerze obecnością Matki i Siostry Prowincjalnej oraz radosną atmosferą wspólnoty, a w kaplicy poirytowana siedziałam w ławce, czekając na „następny punkt programu”. I nie zmieniło się nic do końca czasu peregrynacji. Lecz podczas ostatniej modlitwy, tuż przed pożegnaniem obrazu i relikwii, Pan dał mi odpowiedź na pytanie, które nosiłam od pewnego czasu w swoim sercu. Święty Zygmunt przekazał mi wówczas wiadomość dotyczącą mojej charyzmatycznej posługi, której ode mnie oczekuje i dał mi poznać, że jestem do niej zdolna. Przeżyłam ten moment, jako jasne i prawdziwe spotkanie z Ojcem Założycielem. Niech Bóg będzie uwielbiony. Podczas nocnego czuwania opowiedziałam św. Zygmuntowi moje bieżące sprawy, to, czym żyję i w co jest najbardziej zaangażowane moje serce. Miałam wrażenie, że wszystko, co mówię jest dla Niego ważne i dobrze Mu znane. Prosiłam, by pozwolił mi spojrzeć na pewne rzeczy w Bożej perspektywy i pomógł rozeznawać. Jestem głęboko przekonana o Jego cichej obecności w moich codziennych sprawach i nieustannym zmaganiu się z samą sobą. To On nie pozwala mi zapominać, że Niebo jest moją odwieczną ojczyzną.”


          

W ramach obchodów Jubileuszu 100 Rocznicy śmierci Założyciela Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa – św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie odbyła się prapremiera widowiska muzycznego „Po śladach Ojca ubogich” w wykonaniu dziewcząt ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie.

 

PEREGRYNACJA relikwii i obrazu św. Zygmunta Gorazdowskiego:

     W związku ze 100.leciem śmierci św. Zygmunta Gorazdowskiego - Założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią (M. Jana Przetak, Okólnik nr 9), trwa peregrynacja jego relikwii i obrazu z wizerunkiem Świętego, który został poświęcony przez papieża Franciszka.
    Obraz i relikwie św. Zygmunta nawiedzają również Rodziny Sióstr Józefitek i osoby związane z duchowością Zgromadzenia, w tym Członków „Modlitewnych Grup Świętego Józefa”.
     Oto kalendarz modlitewnych nawiedzin józefickich Wspólnot zakonnych w Polsce:

7/8.01.2020 – Kanonicza 13, Kraków
24/25.01.2020 – Kanonicza 3, Kraków
25/26.01.2020 – Rabka

19/20.02.2020 – Polanica Zdrój
20/21.02.2020 – Paczków
21/22.02.2020 – Wierzbice
22/23.02.2020 – Wrocław
24/25.02.2020 – Bolków
25/26.02.2020 – Opole
26/27.02.2020 – Gliwice

13/14.03.2020 - Mogiła
15/16.03.2020 – Kozy
24/25.03.2020 – Elbląg
25/26.03.2020 – Gniew
26/27.03.2020 – Toruń
27/28.03.2020 – Iłowo
29/30.03.2020 – Warszawa

15/16.04.2020 – WSD Tarnów
16/17.04.2020 – Tuchów
17/18.04.2020 – Sufragania-Tarnów
18/19.04.2020 – Dom Prowincjalny-Tarnów
19/20.04.2020 – Lubaczów
20/21.04.2020 – Ruda Różaniecka
26/27.04.2020 – Kluczbork
27/28.04.2020 – Sieraków
28/29.04.2020– Częstochowa

6/7.05.2020 – Kościelisko
12/13.05.2020 – Krosno
13/14.05.2020 – Uszew
14/15.05.2020 – Florynka
15/16.05.2020 – Zakliczyn
17/18.05.2020 – Radna Góra

Kalendarz powyższy uległ zmianie, z racji panującego koronawirusa.

Jubileuszowy Rok ze św. Zygmuntem Gorazdowskim rozpoczęty

     Dnia 1 stycznia 2020 r. w Domu generalnym Sióstr Świętego Józefa w Krakowie zostały oficjalnie rozpoczęte obchody 100.lecia śmierci św. Zygmunta Gorazdowskiego. Wokół niego narodzonego dla Nieba zgromadziło się ponad sto jego duchowych Córek - Sióstr Józefitek z Polski, Ukrainy, Brazylii i Afryki, aby Boga uwielbiać i dziękować za Dar tego Świętego Apostoła Bożego Miłosierdzia - bezcenny Dar dla Kościoła i założonej przez niego zakonnej Rodziny. Po słowie przywitania Przełożonej Generalnej Zgromadzenia M. Jany Przetak CSSJ, głos zabrała S. Wikaria Generalna Wanda Matysik CSSJ przywołując głównie dokumentalne teksty opisujące śmierć św. Zygmunta i ówczesne echa tego wydarzenia. Następnie Ks. Infułat dr Adam Kokoszka wygłosił referat nt.: Miłość do końca – Spełnienie życia św. Zygmunta Gorazdowskiego. Po tej niezwykle bogatej w treść i żarliwie zaprezentowanej konferencji Uczestnicy Uroczystości udali się do kaplicy, by wobec Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie wyrazić adoracyjną wdzięczność za Osobę św. Zygmunta. Dziękczynienie osiągnęło Apogeum we Mszy św., której przewodniczył J. Em. Ks. Kard. Marian Jaworski - emerytowany Metropolita Lwowski, a Współkoncelebransami byli: O. Azariasz Hess OFM, który wygłosił stosowną homilię, oraz: Ks. Infuł. dr Adam Kokoszka, Ks. Prał. Zygmunt Kosek, Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Oficerskim w Krakowie, Ks. Andrzej Szklarski MS. Zarówno Eucharystia, jak i Nabożeństwo, oraz inne momenty w programie odbywających się Uroczystości uświetnił chór józeficki pod batutą S. Efraimy Symanych CSSJ. Uroczyste Obchody Jubileuszowe zakończyła wielka agapa. Tak więc, w atmosferze prawdziwie nadprzyrodzonej rodzinności i szczerej józefickiej dziękczynnej radości rozpoczęte zostało jubileuszowe świętowanie.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ