Aktualności: Rok 2014
 
 
10 kwietnia 2014r. - Formacyjne Spotkanie Sióstr Juniorystek na Ukrainie
 
W dniach 4-6. 04. 2014 r, w głównym domu Delegatury we Lwowie przy ul. Kopernika 20/22 odbyło się formacyjne spotkanie dla Sióstr Juniorystek z Delegatury Ukraińskiej Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa. Spotkanie przygotowała i prowadziła S. M. Ignis Flis, a jego temat był następujący: „Jezus Chrystus – Zbawiciel i Oblubieniec". Dni wspólnego spotkania były ubogacone modlitwą, ascetycznymi konferencjami, rozważaniem Słowa Bożego. Były one dla Sióstr okazją do odkrywania na nowo sensu przebywania z Jezusem i szukania Jego woli w codziennym życiu. Siostry każdego dnia brały udział we Eucharystii w różnych kościołach Lwowa; Katedralnym kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, w parafii Św. Antoniego, a także św. Marii Magdaleny, gdzie również czytały Słowo Boże i śpiewały psalm. Siostry nawiedziły też Grób Ojca Założyciela św. Zygmunta Gorazdowskiego. Przez Jego wstawiennictwo modliły się we wszystkich intencjach Zgromadzenia i upraszały pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie.
Formacyjne spotkanie było równiez czasem tworzenia wspólnoty, a w niej atmosfery radości i dobra, co niewątpliwie spotęgowało w Siostrach siłę i pragnienia dalszego podążania za Jezusem, służenia Mu i świadczenia bliźnim o Jego miłości.
 
  ——————————————————————————————————————
   
   
 
Aktualności | U Założyciela | Historia | Placówki | Kontakt | Zgromadzenie
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa CSSJ - DELEGATURA UKRAIŃSKA