«« powrót

Znów od 25 lat we Lwowie

30 grudnia 2020

     sekretarz Ks. abpa Mieczysława. Ks. Arcybiskup w homilii zachęcił Siostry do potrójnego dziękczynienia w tym kończącym się roku: dziękczynienie w setną rocznicę przejścia do Domu Ojca Lwowskiego Apostoła Bożego Miłosierdzia - św. Z. Gorazdowskiego, Założyciela Zgromadzenia; dziękczynienie z powodu rozpoczęcia Roku św. Józefa, którego imieniem nazwane jest Zgromadzenie; dziękczynienie za 25 lat obecności Sióstr Józefitek w Domu zakonnym, przy ul. Kopernika we Lwowie. Ks. Arcybiskup podkreślił: Ten klasztor stał się dla Zgromadzenia szczególnym miejscem. Nie mogąc bowiem powrócić do dawnych, założonych przez św. Zygmunta domów, trzeba było szukać nowej obecności we Lwowie, kolebce Zgromadzenia. I znalazło się to miejsce, jakże ważne dla wspólnoty, nie tylko dlatego, że jest to siedziba Delegatury, ale przede wszystkim dlatego, że tutaj dokonywało się i dokonuje formowanie serca dla Boga i rąk do pracy. Dlatego w tą dziękczynną modlitwę włączamy wszystkie Siostry, które idąc za głosem powołania, przybyły do Lwowa, aby odnawiać obecność Zgromadzenia i zatroszczyć się o jego odrodzenie.. Po latach możemy stwierdzić, że ta misja się udała, a odwaga Sióstr nagrodzona jest liczną obecnością w Ukrainie. Dlatego wraz z całym naszym Kościołem mam kolejny raz okazję, wyrazić głęboką wdzięczność i życzyć, abyście naśladując Jezusa Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu, nadal niosły miłosierdzie wszystkim potrzebującym, ponieważ miłość miłosierna stanowi istotę waszego charyzmatu przekazanego przez Założyciela.  

     Wszyscy obecni na modlitwie dziękowali Bogu za Jego Opatrzność i błogosławieństwo udzielone wspólnocie, prosili o niezbędne łaski dla Sióstr, które tu mieszkały i pracowały, a także o dar nowych powołań. Na zakończenie przełożona Delegatury Ukraińskiej - S. Tobiasza Siemek CSSJ, podziękowała Ks. Arcybiskupowi Mieczysławowi za życzliwość i wszelką pomoc. Wspomniała też krótko historię powstania Zgromadzenia we Lwowie i powrotu Sióstr do miasta po upadku systemu komunistycznego. Po Eucharystii odbyła się świąteczna „kolęda” - błogosławieństwo całego domu przy wtórze śpiewanych kolęd. Siostry złożyły również życzenia świąteczne i imieninowe Ks. Arcybiskupowi i O. Dawidowi – dzisiejszemu Solenizantowi. Niech Pan będzie uwielbiony za całe dobro, które czyni w ludziach i przez ludzi!

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ