«« powrót

Zjazd Junioratu w formie hybrydowej

5 stycznia 2021

     W czasie I konferencji dotyczącej Sakramentu Pokuty i Pojednania o. Piotr Oleś OSPPE, oparł rozważanie na fragmencie z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 16, 11-19) o oczyszczeniu 10 trędowatych. Ojciec zachęcał nas do świadomego i  z zaangażowanym sercem przeżywania spowiedzi i podkreślał uzdrawiającą i jednoczącą moc tego Sakramentu. W II konferencji opierając się na dwóch fragmentach (Jr 9, 1-8.11.13 oraz Mt 5, 17-26) przypomniał zaproszenie do modlitwy i błogosławienia bliźnim, jako przeciwstawienie osądzaniu i grzechom języka. Siostry obecne w Domu generalnym uczestniczyły też we Mszy św., podczas której Ojciec ukazał przykład Jana Chrzciciela, jako tego, który staje w prawdzie i zna swoje miejsce – wie, że nie  jest Mesjaszem, że nie ma mocy zbawiać i wyzwalać. W ten sposób świadczy, że jego i naszym Zbawicielem jest Jezus. W godzinach popołudniowych Siostra Mistrzyni zaprosiła wszystkie Juniorystki na spotkanie online. Mogłyśmy wtedy podzielić się naszymi przeżyciami, radościami i trudnościami. Chociaż spotkanie za pomocą komunikatorów nie jest w stanie zastąpić tego w realu, cieszymy się, że chociaż w taki sposób mogłyśmy się usłyszeć, zobaczyć, wzajemnie ubogacić i umocnić wiarę.

Siostry Juniorystki

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ