«« powrót

Z Maryją w oczekiwaniu na nowe Zesłanie Ducha Świętego

30 maja 2020

     Jest to dla nas ogromna radość, ponieważ figura zostanie w kaplicy domowej aż do 1 czerwca tj. do Uroczystości Matki Kościoła. Pensjonariusze i pracownicy przyjmują Matkę Bożą z wielką czcią i ze łzami w oczach. To taki wspaniały dar dla nas Sióstr Józefitek i dla całego domu. Będziemy razem z Nią czuwać w Wieczerniku w  przeddzień Zesłania Ducha Świętego i błagać, by nam i całemu światu Maryja upraszała u Boga ducha miłości, odwagi, wiary i żaru apostolskiego do miłowania każdego człowieka. Wiemy bowiem, że wszystko jest łaską i to tej pory Maryja zawsze chroniła  nas przed pandemia i niewiarą. Razem z Maryją wędrują relikwie  św. Franciszka i św. Hiacynty, a także poświęcona przez św. Papieża Jana Pawła 2 piękna monstrancja. Zapewne przebywający w niej Pan Jezus wypraszać nam będzie łaskę wylania Ducha Bożego na nas, na nasze rodziny, Zgromadzenie, Ojczyznę  i cały świat… Niech Bóg w Trójcy Jedyny będzie uwielbiony za ten cudowny czas nawiedzenia, gdy nasze serca w tym trudnym czasie dostają tyle łask za darmo. Z darem modlitwy u stóp Królowej Pokoju

S.M. Celsa CSSJ

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ