«« powrót

„XVII Święto Dziękczynienia”

3 czerwca 2024

     Pątnicy modlili się podczas 10. kilometrowej trasy w 650.lecie urodzin św. Jadwigi Królowej, w 25.lecie beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego i w 40. rocznicę śmierci bł. Jerzego Popiełuszki. Centrum wydarzenia stanowiła Eucharystia o godz.12.00 sprawowana przez licznie zebranych biskupów i kapłanów. W czasie Mszy Świętej do Votum Narodu Polskiego zostały wprowadzone relikwie św. Jadwigi Królowej Polski. Postać św. Jadwigi uczy nas, jak mówił podczas homilii ks. kard. Grzegorz Ryś, postawy miłosierdzia oraz łączenia kontemplacji i pracy. Jej relikwie spoczęły w świątyni Bożej Opatrzności, naprzeciwko naszego  Ojca  Założyciela ks. Z. Gorazdowskiego, którego orędownictwo w czasie tego duchowego wydarzenia tak oto przyzywano: "Święty Zygmuncie Gorazdowski, gorliwy duszpasterzu, obdarzony łaską służenia ubogim i cierpiącym, twórco wielu dzieł służących potrzebującym, wzywających wiernych do większego serca, do praktykowania miłosierdzia chrześcijańskiego - módl się za nami..." 

Szczególnym momentem modlitwy był: „ Akt zawierzenia Bożej Opatrzności”. 

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ