«« powrót

Wyjątkowa Sesja formacyjna

27 września 2020

     Ojciec Eugeniusz w tym dniu celebrował również Mszę św., w czasie której wygłosił homilię. Siostry zaprezentowane wcześniej treści omówiły również w ramach pracy w grupach oraz rozważyły i przemodliły w czasie wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

     Drugi dzień Sesji miał charakter wyjazdowy. Z racji trwającego 100.letniego Jubileuszu śmierci św. Zygmunta Gorazdowskiego – Założyciela Zgromadzenia i wielkiego Apostoła Bożego Miłosierdzia, Siostry udały się do Lubaczowa, gdzie 31 lat temu w tamtejszej prokatedrze miało miejsce urzędowe rozpoczęcie Procesu beatyfikacyjnego dzisiaj już św. Fundatora Rodziny zakonnej św. Józefa. Do Sióstr biorących udział w Sesji w tym dniu dołączyły także i inne Józefitki i w efekcie ok. 120 Sióstr dotarłszy do Lubaczowa, w niezwykle rodzinnej atmosferze, w klimacie dziękczynienia i uwielbienia Boga odmówiły Koronkę ku czci św. Zygmunta, a następnie wysłuchały konferencji wygłoszonej przez Ks. Eugeniusza Derdziuka. Kolejnym i zasadniczym punktem tego dnia była Eucharystia sprawowana przez Ks. Andrzeja Stopyra – Proboszcza w prokatedrze, oraz Ks. Prał. Stanisława Bachora, który był włączony w Trybunał Procesowy Ks. Gorazdowskiego w toczącym się procesie beatyfikacyjnym na poziomie diecezjalnym. Liturgia eucharystyczna została pięknie ubogacona józefickim chórem pod dyrekcją S. Efraimy CSSJ oraz astystą Diakonów. Po Mszy św. i wspaniale przygotowanej agapie, Siostry udały się do pobliskiej miejscowości Łukawiec, gdzie znajduje się w kościele parafialnym oryginał cudami słynącego obrazu Matki Bożej. Obraz ten został przywieziony po wojnie z Tartakowa, gdzie Ks. Zygmunt przebywał jako Neoprezbiter. Obraz został ukoronowany przez Jana Pawła II i nadal otaczany jest szczególną czcią.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ