«« powrót

Wizytacja generalna Ukraińskiej Delegatury Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa

10 maja 2024

      Rozpoczęła od sióstr posługujących w Tarnopolu, potem w Starokonstantynowie, Szepetówce, Lubarze, Kijowie, Stryju i wspólnoty we Lwowie: przy ul. Samczuka, ul. Tatarbunarskiej, w Brzuchowicach i zakończyła we Lwowie przy ul. Kopernika w Domu Delegatury. Wizytacja kanoniczna wspólnot zakonnych powinna służyć pogłębieniu gorliwości zakonnej, umocnieniu wspólnotowej więzi, poznaniu duchowych, a także materialnych warunków wspólnot i poszczególnych członkiń. Też ma za zadanie zaradzić zaistniałym błędom i trudnościom. Program spotkań przewidywał wspólne modlitwy, rozmyślanie i dzielenie się Słowem Bożym, indywidualne rozmowy z każdą z sióstr, a także spotkania z księżmi proboszczami i pracodawcami sióstr. We Lwowie s. M. Mateusza spotkała się też z Metropolitą Lwowskim ks. abpem Mieczysławem Mokrzyckim. Siostra Wikaria modliła się z siostrami podczas nocnego czuwania w Sanktuarium Matki Bożej w Berdyczowie, a także przy grobie o. Założyciela św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego i miejscach związanych z Jego posługą. Przy okazji wizytacji Wizytatorka wraz z Przełożoną Delegatury Ukraińskiej  s. M. Tobiaszą Siemek, a także siostrami z niektórych wspólnot odwiedziła ciekawe historyczne miejsca w Ukrainie: zamek w Kamieńcu-Podolskim i Chocimiu, Sanktuarium Świętego Józefa w Gniewaniu, Memoriał Męczenników XX w. w Tywrowie, Dom Macierzysty Sióstr Józefitek (teraz Centrum wychowawczo-dydaktyczne "Mrija") i kościół św. Mikołaja we Lwowie, kościół z  ikoną Matki Bożej Tartakowskiej słynącą cudami.10 maja, po zakończeniu wizytacji w Ukrainie S. Wikaria powróciła do Krakowa.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ