«« powrót

Wdzięczność jest pamięcią serca…. (św. Ks. Zygmunt Gorazdowski )

19 lipca 2022

     Dla nas, Sióstr Jubilatek, był to czas trwania w Słowie, przebywania z Bogiem i we wspólnocie siostrzanej - czas przeniknięty radością, uśmiechem i otwartością serc Józefickich, które na co dzień przebywają w różnych częściach świata: w Polsce, Francji, Ukrainie…  Bóg jest Dobry. Jego dobroci doświadczałyśmy przez 25 lat życia konsekracją zakonną, niosąc miłość miłosierną w miejscach naszego posługiwania. Najwyższemu Dobru należy się więc dziękczynienie a w Nim – ludziom: naszym Matkom, szczególnie Matce Wandzie, Wikarii S. Mateuszy, Formatorkom,  Siostrom i Tym, których spotkałyśmy na drogach codziennego życia. Niech nasza modlitwa i dobre słowo będą wdzięcznością, czyli pamięcią serca ….

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ