«« powrót

Ważny dzień dla Postulatu w Delegaturze Afrykańskiej

8 sierpnia 2022

     Przyjęcie przez Siostry nowych zakonnych imion i stroju nowicjackiego  w jakże symboliczny sposób wskazują na coraz intensywniejsze pragnienie przynależności Sióstr tylko do Jezusa. Wielka więc radość towarzyszyła w tym dniu całej józefickiej wspólnocie w Omwan. Szczególna też radość i zaduma towarzyszyły Siostrze Mistrzyni s. M. Evelline Nzetczop CSSJ, która przyjmując «kolejną Trójkę», wyraziła tym samym zgodę na towarzyszenie Siostrom Nowicjuszkom na ich drodze dojrzewania do zaślubin z samym Bogiem.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ