«« powrót

Świętowanie Dnia Trędowatych w Kisundi

29 stycznia 2023

     Święto rozpoczęła uroczysta Msza św. celebrowana przez ojca ze Zgromadzenia Trójcy Przenajświętszej, a ubogacona śpiewem miejscowego chóru parafialnego i liturgicznym tańcem dziewczynek z darami ofiarnymi. W świętowaniu nie zabrakło obecności i wygłoszonego słowa Pana dyrektora, Przewodniczącego miasta i innych przedstawicieli państwowych. W ich przemówieniach padały słowa pełne podziwu i wdzięczności dla s. Noemi i jej pracy w leprozorium. Świętowanie uwieńczyła wspólna agapa, po której mieszkańcy leprozorium zostali obdarowani praktycznymi i bardzo pożądanymi w codzienności upominkami przygotowanymi przez s. Noemi. W świętowanie uczestniczyła także s. Matylda Jóźwiak z józefickiej wspólnoty w Brazzaville.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ