«« powrót

Święta tuż, tuż…. Miłości i ofiarności przykłady…

19 grudnia 2020

„Caritas” i zaangażowaną w nim s. Domityllę Jabłońską CSSJ, znającą potrzeby i braki tutejszych rodzin, chorych, czy samotnych, zostały uprzystępnione organizatorom „Szlachetnej Paczki” ich zapotrzebowania i kontakt. Oczywiście, nie są to tylko jednorazowe obdarowania, bo kontakt ten trwa przez kolejne miesiące,  owocując radosnymi spotkaniami  i rozmową.

     Przy tej samej parafii kuchnia działająca pod kierunkiem s. Aleny Zawada CSSJ, od bez mała 30 lat – codzienna żywicielka 200 chorych, samotnych i będących w potrzebie głównie tutejszych Parafian, mimo piętrzących się aktualnie rozmaitych trudności, spieszy do nich także i ze świątecznym menu, aby choroba, samotność czy bieda nie przesłoniły radości Bożego Narodzenia. Jak widać na załączonych fotografiach, także i w tym roku nie brakuje wspaniałych Wolontariuszy, zapracowanych przy produkcji tradycyjnych uszek i innych wigilijnych i świątecznych przysmaków.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ