«« powrót

Św. Zygmunt na peregrynacyjnym szlaku w Gamboma (Republika Kongo)

15 grudnia 2020

     współpracownicy i osoby, którym pomagamy. Zaprosiłyśmy wprawdzie kilka osób, ale dzięki naszym biednym wiadomość rozniosła się „lotem błyskawicy”. Na Mszę św. przyszło tyle ludzi, że nie mieścili się w kaplicy. Ks.Gabin w homilii przybliżył wiernym postać ks. Zygmunta. Zaznaczył, że „Ojciec Zygmunt poruszył świat sobie współczesny. Żyjąc w trudnych czasach nędzy i cierpienia, potrafłl zapalać światło nadziei i prowadzić innych do Boga. Wokoł Niego ciagle były dzieci, młodzież i ubodzy - tak jak dzisiaj wokół Sióstr. Widać, że mają one coś z ducha swojego Założyciela”. Po Eucharystii wszyscy otrzymali „chleb św. Zygmunta” i obrazki z modlitwą. Następnie udali się do swoich domów, ale po drodze każdy podzielił się ze swoimi znajomymi skąd wraca i zaczęły się „pielgrzymki” do naszej kaplicy. Przez cały dzień ciągle ktoś modlił się przed obrazem. Po południu przyszły dzieci i mlodzież z grup parafialnych. Każdy chciał mieć obrazek Ojca Zygmunta na pamiątkę - rozdałyśmy wszystkie obrazki jakie byly w domu, a nawet zabrakło, bo nikt nie spodziewał się tylu osób. Nie mogło również zabraknąć dzieci z naszego przedszkola i żłobka, które najpierw poznały Ojca Zygmunta na katechezie. I tak, mimo ograniczeń z powodu pandemii, ponad 200 osób miało możliwość świętować wraz z nami Jubileusz 100.lecia narodzin dla nieba Świętego Księdza Zygmunta Gorazdowskiego.

S. Roberta Czarnik CSSJ

po Mszy św.po Mszy św.
rozdawanie rozdawanie "Chleba św. Zygmunta"
modlitwa indywidualnamodlitwa indywidualna
S. Roberta i S. Goretti z dziećmi ze żłóbkaS. Roberta i S. Goretti z dziećmi ze żłóbka
S. TereseS. Terese
uczczenie relikwii św. Zygmuntauczczenie relikwii św. Zygmunta
S. Angelique z przedszkolakamiS. Angelique z przedszkolakami
modlitwa indywidualnamodlitwa indywidualna
grupy parafialnegrupy parafialne
w ogrodzie przed figurą św. Józefaw ogrodzie przed figurą św. Józefa
   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ