«« powrót

Św. Zygmunt Gorazdowski w „Albertinum” (Niemcy-Bawaria)

16 marca 2020

„powtórzona” 16 lutego, już przy znacznie większej liczbie uczestników.      Siostry zaśpiewały przetłumaczony „Hymn Dziękczynienia”. Po zakończonej Eucharystii ks. bp Graf udzielił wszystkim uczestnikom błogosławieństwa relikwiami św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Ks. Biskup był ujęty osobą naszego Ojca Założyciela, Jego niezwykle wszechstronną działalnością i przykładem życia, pomimo osłabionego zdrowia. We Mszy św. uczestniczyli państwo Schmid, którzy na przestrzeni lat istnienia wspólnoty w Regensburgu, ofiarnie pomagali Siostrom w nauce języka niemieckiego, tłumaczeniu tekstów niemieckiej internetowej strony Zgromadzenia oraz służyli swą pomocą i życzliwością w wielu sprawach. W każdy czwartek po Mszy św. w kaplicy Zakładu jest odczytywana modlitwa o łaski za wstawiennictwem św. ks. Gorazdowskiego. Przy wejściu do domu Albertinum S. Nela CSSJ wykonała wystawę obrazującą życie naszego św. ks. Zygmunta, a także działalność naszej Rodzinny Zakonnej. Tam też znajdują się obrazki z modlitwą o łaski za przyczyną św. ks. Zygmunta, które odwiedzający i mieszkańcy mogą zabrać ze sobą.

Siostry Józefitki z Regensburga

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ