«« powrót

Św. Z. Gorazdowski odwiedził Wspólnotę w Barra do Corda (Brazylia)

25 stycznia 2021

przez Przełożoną naszej Brazylijskiej Delegatury  S. Doris Kulik CSSJ, na prośbę i za natchnieniem naszej  Przełożonej Generalnej M. Jany Przetak była bardzo wyjątkowa. Czułyśmy żywą obecność Ojca Założyciela. W oczach każdej z nas zakręciła się łza szczerej radości a serce szeptało:  Ojcze Zygmuncie jesteś z nami. Twoja obecność przemienia wiele w nas i wokół nas... S. Przełożona naszej Wspólnoty S. M. Joana Jacotenski CSSJ przywitala tak Dostojnego Gościa słowami: Ojcze Drogi, witamy Ciebie w naszej wspólnocie. Twoja obecność ubogaca nas i napełnia radością. Czuj się Ojcze jak w domu i przemawiaj znów do naszych serc. Przykład Twojej miłości do Boga i do bliźnich umacnia nas na drodze  powołania i przynagla, abyśmy razem z Tobą były “wszystkim dla wszystkich”. Twoje życie wciąż jest przykladem  dla nas. Wciąż żyjesz i jesteś obecny we współczesnej rzeczywistości zranionej brakiem miłości, we współczesnym czasie, który potrzebuje, aby Duch  Święty, który Ciebie prowadził , prowadził nas rownież. Wierzymy w Twoje wstawiennictwo za nami my, które zmierzamy się z wyzwaniami każdego dnia. Czujemy twoje wsparcie w naszych codziennych potrzebach, a szczególnie, kiedy pochylamy sieę nad bliźnim – czy to jest współsiostra czy to ubogi, który nas nawiedza. Te chwile przeżywane razem z Tobą rozpalają w nas nowy zapał do wypełniania misjii Zgromadzenia i nam pozwalają żyć pełniej naszym powołaniem w Zgromadzeniu Sióstr Świętego Józefa.

     List Ojca skierowany osobiście do każdej z nas,  jak i też wyjątkowe i indywidualne spotkanie ze św. Ojcem Zygmuntem, wkomponowane w tajemnicę nocnej ciszy, pozostaną niezapomniane. Dziękujemy Tobie Ukochana Matko za to spotkanie z Ojcem Zygmuntem w momencie, kiedy cały swiat doświadcza ran spowodowanych pandemią. 

S. Inviolata Leśniak CSSJ

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ