«« powrót

Skupienie poświęcone Słowu Bożemu

22 maja 2022

     Ks. Mateusz Hosaja, proboszcz Parafii Bożego Miłosierdzia na Osiedlu Oficerskim w Krakowie, podczas wygłoszonej konferencji w bardzo obrazowy sposób opowiedział o tym, jak czytać Pismo Święte. Podkreślił, że do spotykania się ze Słowem Boga potrzeba wielkiej pokory i porzucenia schematu, że: „już to wiem”, „już to słyszałem”. Słowo Boże może nas zaskoczyć, o ile my pozostaniemy w otwartości na Bożą łaskę i będziemy cierpliwi w naszym trwaniu przy Słowie. Celebrację Słowa w rytmie lectio divina poprowadziła s. Ignis Flis CSSJ, wprowadzając uczestników w klimat modlitewnego zasłuchania w Słowo. Centralnym punktem tego dnia była Msza św. celebrowana przez Księdza Proboszcza. Podczas kazania ks. Krzysztof Susała, wikary z naszej Parafii, nawiązując do słów św. Piotra „stańcie się świętymi na wzór Świętego, który was powołał” (1 P 1,15), wskazał na związane z tym trudności i dał świadectwo własnej troski o świętość w realiach codzienności życia. W trakcie dnia skupienia był oczywiście czas na modlitewne zatrzymanie się przed Panem podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu, a także na bycie razem przy wspólnym posiłku. Ostatnim punktem było spotkanie ze św. Józefem w Sanktuarium św. Józefa przy ul. Rakowickiej.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ