«« powrót

Relikwie św. Zygmunta Gorazdowskiego już w Zalesiu Górnym

24 października 2022

     Uroczystość ta związana została ze  wszystkimi celebracjami eucharystycznymi sprawowanymi w tym dniu w kościele pw. św. Huberta. Na początku każdej z nich w stosownej prezentacji wierni mieli możność krótkiego zapoznania się ze  Świętym – z jego  życiem i działalnością, po czym w uroczystej procesji zostały wniesione do świątyni jego Relikwie. W trakcie Mszy św. w wygłoszonym słowie Bożym s. Dolores CSSJ – postulatorka znacznie poszerzyła wiernym obraz duchowej sylwetki św. Zygmunta przedstawionej na tle jego ewangelicznej i charytatywnej działalności. Każda Msza św. została ubogacona dopracowaną oprawą liturgiczną, w którą włączyły się przybyłe z Tarnowa i Krakowa józefitki: s. Jordana, s. Klara, s. Rita i s. Celina. Nie sposób nie wyrazić wielkiej wdzięczności ks. prob. K. Grzejszczykowi i ks. wik. Marcinowi Uhlik za stworzenie prawdziwie rodzinnej atmosfery i wielkiej życzliwości zarówno z ich strony, jak i wiernych bardzo licznie uczestniczących w niedzielnych celebracjach, oraz włączających się w nie uczestników sobotnich i rekolekcyjnych spotkań z pobliskiego Domu rekolekcyjnego. 

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ