«« powrót

Rekolekcje w Makabandilou (Afryka)

16 sierpnia 2023

     Temat tych dni duchowej odnowy brzmiał: Wszyscy są powołani, aby służyć Bogu w duchu i prawdzie. W ostatnim dniu rekolekcji 7 Sióstr Juniorystek odnowiło Profesję zakonną. W tym roku było to wyjątkowe święto, albowiem śluby zakonne odebrała Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa – m. Wanda Matysik, która obecnie przebywa w Kongo. Jakaż była wielka radość zebranych sióstr z obecności Ukochanej Matki Wandy pośród nich! Niech Pan raczy obdarzyć każdą siostrę naszego Zgromadzenia łaską świętego życia!

z Konga s. M. Elza Sztorc CSSJ

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ