«« powrót

Rekolekcje w Delegaturze Brazylijskiej i Złoty Jubileusz życia zakonnego s. M. Ilony

31 lipca 2022

     bo bez nich życie człowieka nie ma sensu. Natomiast przez nie wchodzimy w intymną relacje z Bogiem, tak jak przed objawieniem i wcieleniem się Boga ukazali nam Abraham, Jakub i Mojżesz. Przez swój przykład ukazując Miłosierdzie Boże, przebaczenie i pragnienie zbawienia każdego z nas.  Siostry mogły też wpatrywać się Chrystusa jako Mistrza modlitwy, która przepełniała Jego gesty, relacje, naukę i całe jestestwo aż do całkowitego oddania się na krzyżu według woli Ojca.  Przez te refleksje każda siostra była ponownie zaproszona do pielęgnowania takiej relacji z Panem. Ukoronowaniem rekolekcji był Jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych Siostry Ilony Kołton, która jako jedna z pierwszych józefitek przybyła do Brazylii na misje.  Jej Jubileusz był czasem uwielbienia Pana za wierność w powołaniu i daru z siebie. Uroczysta Eucharystia, która zakończyła czas rekolekcji była dziękczynieniem i wielkim „Te Deum” za dar życia zakonnego Siostry Jubilatki i każdej z nas.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ