«« powrót

Rekolekcje roczne w Delegaturze Brazlijskiej

6 stycznia 2021

     Ksiądz Biskup dzieląc się bogactwem duchowym, przypomniał nam, iż otrzymane  misterium naszej wiary powinno być przeżywane w prawdzie obecności Jezusa, bo Eucharystia to Jezus  obecny  tak w życiu Maryi jak i św. Józefa, którzy zrobili wszystko, by “Jezus nie został sprofanowany”, ale w pełni uwielbiony. Czas rekolekcyjnej codziennej Eucharystii, wzmożonej modlitwy, zamyślenia, wspólnej adoracji Jezusa Eucharystycznego dokonujące się w czasie Oktawy Bożego Narodzenia zakończyła uroczysta Msza św., w czasie której trzy Siostry Juniorystki odnowimy swoją Profesję zakonną  i dwie Siostry świętowały swój złoty Jubileusz życia zakonnego. Dziękujemy naszym Siostrom Jubilatkom - S.Arkadii i S. Inwiolacie za świadectwo ich życia i oddania Zgromadzeniu Sióstr Świętego Józefa i służbie misji w naszej Delegaturze Brazylijskiej. Bogu zanosimy naszą wdzięczność za każdą Józefitkę!

S.M. Doris Kulik CSSJ

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ