«« powrót

Przy bijącym Sercu Pani Fatimskiej

27 lipca 2022

     Siostry dołączyły się do pielgrzymki parafii pw. bł. Czesława w Opolu, której przewodnikiem duchowym na czas rekolekcji w drodze był ks. Piotr Reimann. Pielgrzymkę zorganizowało Biuro Pielgrzymkowe Santiagotours, a poprowadził ją pan Michał Szczepaniak. Dla wszystkich pielgrzymów był to czas dotknięcia łaską i darami Ducha Ożywiciela, naznaczony szczególną obecnością Maryi i życzliwością drugiego człowieka. Punktem centralnym każdego dnia pielgrzymki była Eucharystia, która zbliżała każdego z pątników do Boga - tak otwartego na człowieka i zarazem tak pokornego, że aż ukrytego w Chlebie. Wieczorami, w kaplicy objawień, pielgrzymi ze świecami w dłoniach trwali na modlitwie różańcowej, radując się tak namacalną obecnością Matki niosącej ludzkości nadzieję. Dla sióstr, szczególnym dniem była sobota, kiedy to mogły uroczyście ponowić swoje oddanie Bogu – wypowiadając „TAK” Najwyższemu Dobru…

     „Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę” (św. Augustyn). Podczas tej pielgrzymki każdy z pątników przeczytał niejedną stronicę zatytułowaną: Fatima, Porto, Lizbona, Sandiago de Compostela … Przeczytał po to, by bardziej uwierzyć…, by bardziej i świadomiej być…, by zanurzyć się w Bogu – Panu Historii i Czasu….

s. Zachariasza CSSJ

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ