«« powrót

Przeżywały swoją formację jubileuszową

10 sierpnia 2023

     Był to czas refleksji i wdzięczności Bogu za ogrom łask doświadczanych przez Siostry Jubilatki na przestrzeni lat życia zakonnego. W jubileuszową formację wpisała się także sesja prowadzona przez p. Zofię Rubini nt. „Ku pełni radości - pogłębione poznanie siebie” oraz spotkanie z s. Elżbietą Murawską CSFN nt. „Czas poszukiwania bursztynów - mój wiek średni - dojrzałe przeżywanie konsekracji w ll połowie życia”. Nie zabrakło także wysławiania Boga w pięknie natury oraz radowania się darem wspólnoty. Niech Bóg będzie uwielbiony za dar Jego wiernej, Oblubieńczej miłości.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ