«« powrót

Poświęcenie płaskorzeźby św. Zygmunta Gorazdowskiego w Krosnie

27 czerwca 2020

     i młodzieży.

     W samo południe Józefitki ze wspólnoty w Krośnie, młodzież oraz pracownicy Domu Dziecka, a także Czcigodni Goście z Domu generalnego w Krakowie - Przełożona Generalna M. Jana Przetak, S. Wikaria Wanda Matysik i S. Sabina Dusza - Ekonomka Generalna pod przewodnictwem Ojca Gwardiana wspólnoty Braci Kapucynów - Br. Michała Kiełbasy, zebrali się w józefickiej kaplicy, gdzie miała miejsce liturgia Słowa. Wskazywała ona na drogę życia św. Ks. Zygmunta ukierunkowanego na miłość Boga i człowieka.  Miłość,  na którą ten wielki Kapłan potrafił otwierać swoje serce, w czym staje się dla nas wzorem i orędownikiem. Następnie wszyscy obecni na celebracji mieli możność złożenia swoich próśb i intencji zanoszonych przez wstawiennictwo tego Świętego, które zostały złożone w sposób symboliczny u stóp św. Ks. Zygmunta przy poświęceniu jego wizerunku. Bowiem po zebraniu próśb i intencji wszyscy w procesji udali się przed dom, by uczestniczyć w obrzędzie poświęcenia figury. Obrzęd zakończyło błogosławieństwo, wspólny spiew:św. Zygmuncie, Patronie nasz, módl się za nami, oraz wspólne zdjecie.

     Postać św. Ks. Zygmunta wskomponowana w architekturę domu sprawia wrażenie, że wychodzi on z murów tego domu, uświęconego jego obecnością, niosąc Boże błogosławieństwo. Niech to błogosławieństwo, zobrazowane symbolicznym gestem postaci św. Ks. Zygmunta na elewacji budynku będzie doświadczeniem wszystkich, którzy do tego domu przychodzą, zwłaszcza dzieci i młodziezy.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ