«« powrót

Posłanie Animatorek „Modlitewnych Grup Świętego Józefa”

6 listopada 2022

     Na spotkanie przyjechała także Matka generalna Wanda Matysik CSSJ. Swój formacyjny dzień siostry rozpoczęły w kaplicy poranną modlitwą Liturgii Godzin oraz medytacją. Potem siostry  uczestniczyły we Mszy św. w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, a po niej w akcie modlitewnym zawierzyły się  św.  Józefowi przy poświęconym mu bocznym ołtarzu w bazylice jasnogórskiej. Od godziny 11.00 w klasztorze rozpoczęły się prelekcje. Pierwszą na temat ważności i wartości posłannictwa animatorek MGSJ skierowała do uczestniczek spotkania Matka Wanda Matysik. Po niej  s. Teresilla  powiedziała o roli św. Józefa w Ustawodawstwie i życiu Zgromadzenia. Następnie s. Dolores Siuta CSSJ przybliżyła zebranym rozwój kultu św. Józefa w Zgromadzeniu od strony historycznej, przytaczając wiele ciekawych świadectw. Na ostatnim, popołudniowym spotkaniu Siostry Animatorki miały możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z pracy w Grupach. Wspólne odmówienie Nieszporów i radosna kolacyjna agapa stanowiły ostatni akcent  wspólnotowego trwania. Całość spotkania miała ubogacający i siostrzany charakter.

s. Ancella Jabłońska CSSJ

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ