«« powrót

Ponowiły profesję zakonną

14 sierpnia 2021

gdyż każda z sześciu sióstr u stóp ołtarza odczytała indywidualnie akt profesji, składając na ręce Matki Jany na jeden rok śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa stosownie do Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa i całym sercem oddała się temu Zgromadzeniu. Ojciec rekolekcjonista ks. Andrzej Demitrów w homilii pięknie połączył czytania liturgiczne z tym ważnym wydarzeniem w życiu sióstr Juniorystek oraz wzywał wstawiennictwa Patrona dnia - św. Maksymiliana Marii Kolbe. Niech Bóg będzie uwielbiony w darze powołania naszych sióstr i prowadzi je w wierności przez życie w józefickiej Rodzinie zakonnej.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ