«« powrót

Ogłoszenie nowo mianowanego Zarządu w Ukrainie

23 maja 2022

     Na kolejne trzechlecie Przełożoną Delegatury została mianowana s. Tobiasza Siemek CSSJ. Również na kolejne trzechlecie Radną Delegatury została mianowana s. Tatiana Matiichuk CSSJ. Drugą Radną została s. Marlena Kuts CSSJ. Po oficjalnym ogłoszeniu nowego składu Zarządu w Delegaturze Ukraińskiej, w kaplicy domowej została odprawiona Msza św., której przewodniczył Proboszcz parafii katedralnej we Lwowie ks. Jan Nikiel, a koncelebrowali: Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnopolu ks. Andrzej Malig oraz br. Władysław Hmyrko OFMCap ze Starokonstantynowa. Po wspólnej modlitwie w intencji Zgromadzenia i pokoju w Ukrainie odbyła się świąteczna agapa i siostrzane spotkanie.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ