«« powrót

Ogłoszenie nowego Zarządu Delegatury Brazylijskiej

16 października 2022

W skład Zarządu weszły:

1. S. M. Doris Kulik - Przełożona delegatury

2. S. M. Joana Jacotenski – Radna delegatury

3. S. M. Rosenilda de Fátima Santos – Radna delegatury

Natomiast s. M. Isabel dos Santos Tonholi została mianowana ekonomką delegatury. Siostry przez kolejne trzy lata będą pełniły na brazylijskiej ziemi swoje urzędy w jedności z siostrami z całej Delegatury wypełniając misje i charyzmat Ojca Założyciela św. Zygmunta Gorazdowskiego. Na uroczystość przyjechały siostry-przedstawicielki wspólnot brazylijskich. Po oficjalnym ogłoszeniu nowego Zarządu, w kaplicy domowej została odprawiona Msza św. Celebrans - ks. Ednilson de Jesus Dantas da Silva MIC – życzył, by Duch Święty ożywiał i prowadził siostry w odczytywaniu znaków i potrzeb dzisiejszego świata. Po Eucharystii siostry dzieliły się radością przy wspólnym stole dziękując za siostrzane spotkanie.  Kontynuacją celebracji wydarzenia była wspólna modlitwa wieczorna i Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

s. Dominika CSSJ

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ