«« powrót

Obecność

5 listopada 2023

     Dlaczego taki temat? Dlaczego obecność? Bo istniejemy, ale często jesteśmy wewnętrznie nieobecni. A przecież nasze istnienie, obecność jest największym darem, jaki  otrzymaliśmy od Boga. Spotkanie, poprowadzone w formie warsztatowej, było okazją do pełniejszego doświadczenia siebie w swoim wnętrzu. Pokazało, że "bycie u siebie", skupienie na tym, co odczuwamy w swoim ciele tu i teraz, świadomość swoich odczuć, daje możliwość, by zaistnieć jeszcze pełniej - żyć głębiej! Głębiej poznawać, rozumieć, zdumiewać się, modlić się własną duszą; ufać całym sobą, kochać własnym sercem - niepowtarzalnym w całym dziele stworzenia. A to pozwala pełniej być z drugim: Bogiem i człowiekiem.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ