«« powrót

O Maryjo, witam Cię…

24 grudnia 2022

     W wieczornych godzinach, siostry wyszły na spotkanie Maryi, by w Ją przywitać i ze śpiewem na ustach wprowadzić do kaplicy. W imieniu Wspólnoty Przełożona generalna Zgromadzenia Matka Wanda przywitała MB Łaskawą:

Bądź pozdrowiona Maryja łaski pełna, Matko Boża Łaskawa i Strażniczko Polski! Jak wypowiedzieć całą naszą radość, że Ty, Matka naszego Pana, przychodzisz do nas? Jakimi słowami wyrazić ogromną wdzięczność za całe bogactwo Bożych łask, które przez Twoje pośrednictwo spływa na nasze Zgromadzenie, naszą wspólnotę i każdą z nas? Pragniemy Cię Matko, jak św. Józef, przyjąć do siebie i wprowadzić do domu swojego życia i posługiwania.

     Maryja przebywała w naszym domu dwa dni. Był to prawdziwy czas Adwentu, gdyż Święta Boża Rodzicielka wraz ze swym Synem, zechciała zapukać do naszych drzwi i do drzwi naszych serc. We wspólnocie i indywidualnie trwałyśmy na modlitwie wraz z Maryją. Przychodzili do Niej także i nasi parafianie, członkowie Modlitewnej Grupy Świętego Józefa, Caritas parafialnego i młodzież. Był to czas wołania i wsłuchiwania. Przez Jej przyczynę pragniemy wyjednać u Ojca Niebieskiego dla Miasta i Ojczyzny naszej prawdziwy pokój, oparty na miłości i sprawiedliwości (kard. Stefan Wyszyński).  Maryjo Łaskawa Matko, Pani nasza, dziękujemy że w adwentowej wędrówce zechciałaś zatrzymać się w naszym Józefowym domu. Przybyłaś..., by przynieść nam Największy Skarb – Jezusa… (fragment wpisu do Księgi Pamiątkowej)

     Intencją organizatorów peregrynacji jest, aby nie została przerwana modlitwa za wstawiennictwem Matki Chrystusa w wizerunku Matki Bożej Łaskawej. Nadzór nad procesem peregrynacji repliki obrazu sprawuje o. Wiesław Kulisz SJ, kustosz warszawskiego sanktuarium MB Łaskawej. Oryginał obrazu MB Łaskawej znajduje się w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, w kościele jezuitów przy ul. Świętojańskiej 10. Obraz przedstawia Matkę Bożą w płaszczu opiekuńczym, zatrzymującą i łamiącą strzały nieszczęść. Kult Matki Bożej Łaskawej od początku XVIII w. trwa w Polsce - Warszawa, Kraków (np. północna fasada kościoła Mariackiego), Wieliczka (sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Księżnej Wieliczki). Maryja chroni przed złem. W XVII wieku obraz MB Łaskawej, Wybawicielki od Zarazy i Wszelkiego Utrapienia noszono w procesjach pokutno-błagalnych ulicami Warszawy, szczególnie podczas zarazy. W 1920 r. Matka Boża Łaskawa ocaliła Polskę od bolszewickiej zarazy, ukazując się dwukrotnie: w Ossowie i Wólce Radzymińskiej pod Warszawą (14 i 15 sierpnia 1920 roku).

 

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ