«« powrót

Koncert dla Pokoju. Poeci polscy z Ukrainą w sercu

27 lutego 2023

     Natomiast p. Leszek Długosz - aktor, literat, kompozytor, pianista – wprowadził zebranych w głębię nietuzinkowych przemyśleń: Bo jeśli to jest i ten czas, że rzeczywiście uda się zbudować nową wspólnotę, prawdziwą więź? To będzie dar Losu? Opatrzności? Niech będzie nazwana jak komu odpowiada ta szansa na całkiem inne, odmienione, jakże szczęśliwsze ułożenia się tu nasze… i w wiersze poetów polskich i ukraińskich od romantyzmu po współczesność. IX symfonię e-moll z Nowego Świata A. Dvoraka i inne utwory zagrała Krakowska Młoda Filharmonia – Orkiestra ZPSMuz im. M. Karłowicza w Krakowie pod batutą Maestro Tomasza Chmiela. Dar wykorzystanych talentów 50-cio osobowej Orkiestry uczynił Koncert jedynym i niepowtarzalnym. Koncert stał się drogą pomocy dla Domu Miłosierdzia w Brzuchowicach i osób potrzebujących we Lwowie. Uczestnicy tego wydarzenia mogli złożyć cegiełkę - dar serc dla potrzebujących na Ukrainie. W imieniu Przełożonej generalnej Sióstr Świętego Józefa m. Wandy podziękowanie złożyła s. Zachariasza CSSJ, a krótkie świadectwo o pracy w Brzuchowicach powiedziała s. Renata CSSJ. Drodzy Artyści! Bóg obdarował Was hojnością swoich darów, przestrzenią serca na czynienie dobra, wrażliwością na drugiego człowieka, na piękno, którego nie przyćmi nawet wojna… czy zegar czasu. Jesteście Ambasadorami Pana Boga dla udręczonej bólem Ukrainie. Jej krzyk dotarł do Waszych uszu, a Wy nie zostaliście obojętni…. W pięknie usłyszanych przed chwilą utworów, w myślach zebranych w poezję,  w drzwiach otwartych tego kościoła, przechodzący Bóg w ciele drugiego człowieka wyciąga rękę. I uśmiecha się za drobinę nadziei wlewaną w serca. Za to Wam dziękujemy i gratulujemy Drodzy Uczestnicy Koncertu! Wielu z nas zgromadziło się w tym miejscu w imię miłości i solidarności z Ukrainą. W poszukiwaniu sensu ukrytego za zasłoną niezawinionego cierpienia. Dla chwili zadumy, że On – Bóg jest i że jest Bogiem Zmartwychwstałym!Dziękujemy za dar Waszych Serc.

s. Zachariasza CSSJ 

(Zdjęcia udostępnił p. Edward Pięta)

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ