«« powrót

Junioracka sesja w Oyom -Abang (Kamerun)

21 lutego 2022

     Na nowo wybrzmiały słowa Chrystusa: „Pójdź za Mną” - każdego dnia od nowa,  z nowym zapałem i nową energią życia, którą Ja ci daję. Jestem twoją, jedyną i największą miłością. Przeprowadzę cię przez wszystkie przeszkody i cierpienia codzienności. Potrzebuję ciebie w dzisiejszej misji Kościoła. Nie lękaj się, chodź z odwagą. Pozwól, bym mógł przez Ciebie działać… Siostry zaproszone i umocnione Chrystusową miłością z entuzjazmem i dobrym humorem wyruszyły na dalszą misję Chrystusa przynaglone Jego odwieczną miłością. Niech ich wierność i nadzieja się umacnia na miarę głoszenia i świadczenia że: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. Sesję ubogacała obecność sióstr tutejszej wspólnoty oraz kapłanów - ich homilie, konferencje oraz konkretne świadectwa działania Boga w ludzkim życiu.

z Kamerunu s. Leticja Niemczura CSSJ

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ