«« powrót

Jubileusz s. M. Matyldy CSSJ w Brazzaville

3 maja 2023

     Cała nasza Józeficka Delegatura Afrykańska była złączona duchowo, a najbliższe wspólnoty obecne fizycznie, by razem dziękować Panu za tak wiele łask danych Siostrze Jubilatce za 50 lat jej zakonnego trwania. Siostra Matylda przypomniała nam słowa z Ewangelii św. Marka (15,16): „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.” Tak więc, oprócz wyśpiewanego Bogu „Te Deum” za wspaniałość darów i łask, za dar powołania zakonnego Jubilatki, do którego Pan dodał powołanie misyjne, głęboko w naszych sercach brzmiał śpiew: „Jest ziemia do pracy dla Pana, jest naród, aby go uświęcać dla Pana i dziś Pan potrzebuje i powołuje swoich robotników na te żniwa”. Nasza Siostra Jubilatka - skromna, cichutka pragnęła, abyśmy świętowały ten Jubileusz razem i w naszej wspólnocie - i to było piękne! Ze łzą w oku zauważyć można było wzruszenie, kiedy po odnowieniu przez s. Matyldę Profesji zakonnej, nasze młode siostry józefitki otoczyły Ją, aby tańczyć dziękując Bogu za ten kawał życia Jubilatki w Panu i dla Pana. Tak razem , tak po afrykańsku płynęły przed Tron Boży dziękczynienia. Tam – tam, marakass, chorągiewki razem z nami tańczyły dla Pana. W homilii Mszy św. przewodniczący ks. Bogdan Piotrowski proponował Siostrze Jubilatce, aby odnalazła na nowo to pierwsze, pełne MIŁOŚCI spojrzenie Chrystusa, które ją zaprowadziło na drogę pójścia za Nim. Bo w życiu potrzeba nam wracać do tego pierwszego, pełnego Miłości spojrzenia Pana, aby kontynuować miłosne z Nim kroczenie, bo tylko wtedy wszystkie trudności odnajdą sens i wartość….

     Po wspólnym dziękczynieniu było też wspólne dzielenie się wspaniałymi, przygotowanymi na tą okazję smakołykami otrzymanymi z dobrej Ręki Bożej Opatrzności. Oj tak, bo nagle znalazły się nawet trzy różne ciasta i tyle rozmaitych darów… Po kolacji, nastąpiły tańce wykonane przez nasze młodsze siostry i życzenia od każdej wspólnoty dla Siostry Jubilatki Matyldy. Brak nam było naszej Ukochanej Matki i naszej Siostry Delegatki, ale wysłane zdjęcia, i duchowa łączność w Panu pozwalały nam się cieszyć i być razem, aby DZIĘKOWAĆ!!!

s. M. Liliosa CSSJ

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ