«« powrót

Józefitki z Medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis”

30 kwietnia 2021

     Kapituła wyraziła w ten sposób wdzięczność i uznanie  za 45 lat ofiarnej posługi misyjnej Sióstr w Republice Konga, Gabonie, Kamerunie, Republice Demokratycznej Konga i Republice Środkowoafrykańskiej. Powyższe wyróżnienie dnia 28 kwietnia 2021 r. w Tarnowie zostało przekazane przez J.E. Ks. Biskupa Andrzeja Jeża na ręce s. M. Wandy Matysik, Wikarii generalnej i Referentki misyjnej, której towarzyszyła s. M. Antonia Piekarz,  Przełożona Prowincji Tarnowskiej. Nie sposób nie podkreślić, że to niezwyczajne odznaczenie zostało przyznane Zgromadzeniu w  Roku Jubileuszu stulecia śmierci jego Założyciela - św. Zygmunta Gorazdowskiego. Niniejsze wydarzenie przynagla do wyrażenia wdzięczności również wszystkim, którzy poprzez modlitwę, cierpienie i ofiarę wspierają dzieło misyjne Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa.  To bowiem także dzięki ich współdziałaniu z Bożą łaską, Siostry Misjonarki z Polski razem z tubylczymi Józefitkami docierają do najbardziej potrzebujących i w duchu św. Zygmunta, wielkiego Apostoła Bożego Miłosierdzia, poprzez obecność i służbę, starają się żarliwie głosić na afrykańskim Lądzie Dobrą Nowinę o czułej miłości Boga.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ