«« powrót

Hej kolęda, kolęda….

24 grudnia 2022

     Wolontariat posługujący w funkcjonującej przy Parafii „Kuchni dla potrzebujących”, a także parafialny Caritas, oraz członkowie „Modlitewnej Grupy Świętego Józefa”. Wśród uczestników wigilijnego spotkania byli również Goście, którzy przybyli z ogarniętej wojną Ukrainy oraz osoby samotne i bezdomne. Oczywiście, nie mogło zabraknąć tutejszych kapłanów: ks. prob. M. Hosaja, wikariuszy: ks. M. Pitala, ks. K. Sasuła oraz emerytowanego ks. prał. Z. Koska. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia, po której wszyscy zgromadzili się w pięknie udekorowanej sali przy Parafii. Życzeniom, którym towarzyszyło tradycyjne łamanie się opłatkiem wręcz  nie było końca… Wszyscy też mogli podelektować się wspaniałymi wigilijnymi daniami pieczołowicie przygotowanymi przez  parafialną „Kuchnię dla potrzebujących” pod kierunkiem jej „szefowej” – s. Aleny CSSJ. Wśród świątecznie ucztujących  uwijali się posługujący Wolontariusze, a wśród nich także józefickie Juniorystki i  Postulantki. Te ostatnie chętnie też akompaniowały animując kolędowym śpiewem. Każdy uczestnik spotkania został obdarowany wylosowaną „funkcją”, jaką miał pełnić przy Żłóbku Narodzonego Dzieciątka. To było prawdziwie wigilijne spotkanie…       

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ