«« powrót

Głos z Makabandilu

17 sierpnia 2022

     Czas rekolekcji, to czas cudownej działalności Ducha Świętego, czas tylko dla Pana i z Panem. Pragniemy się więc podzielić z Wami, Kochane Siostry,  naszym czasem spędzonym z Panem na rekolekcjach w Makabandilou. Były one wyjątkowe i bardzo intensywne. Otóż, wzięło w nich udział 16 józefitek ze wspólnot z Republiki Konga oraz z Demokratycznej Republiki Konga, w tym 8 Siostr Juniorystek. Nad całością czuwała s. Roberta CSSJ, a Ojciec Jezuita wprowadzał - niektóre z sióstr po raz pierwszy - w tajniki rekolekcji igniacjańskich, w kontemplację Chrystusa drogą ćwiczeń św. Ignacego. Trwałyśmy więc w godzinnych medytacjach Słowa Bożego, codziennej godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu tak, że można było usłyszeć szelest Ducha Bożego. Teraz pozostała nam gorąca modlitwa o owoce tych rekolekcji w życiu codziennym, by Boża Miłość coraz bardziej stawała się motorem naszego działania. Rekolekcje zakończyły się w niedzielę 14 sierpnia Mszą św., podczas której 8 Sióstr Juniorystek odnowiło z radością Profesję zakonną,  a Ojciec  Rekolekcjonista w homilii raz jeszcze przypomniał czym jest konsekracja zakonna. Oczywiście, podczas Eucharystii nie zabrakło tańca z darami ofiarnymi. Wszystkiemu towarzyszyła ogromna radość, co zapewne dotarło do Nieba. Ponieważ  w poniedziałek przypadało  święto Wniebowzięcia Maryi, pozostałyśmy razem, aby poranną Mszą św. uczcić naszą Matkę Wniebowziętą i modlić się również za Kongo, w dniu narodowego święta wyzwolenia. Dziękując Bogu i Zgromadzeniu za bezcenną możliwość odprawienia rocznych rekolekcji, zapewniamy o naszej duchowej więzi w Panu i ślemy serdeczne pozdrowienia z kątka Afryki jakim jest Makabandilu.

s. Lilioza Romanek CSSJ

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ