«« powrót

Formacja józefickich przełożonych

19 grudnia 2022

     Konferencje o. Tadeusza Florka OCD dotyczyły zagadnień związanych z poznaniem natury ludzkiej i jej potrzeb. Między realizacją wartości Ewangelii i potrzeb człowieka rodzi się napięcie. Konieczne jest  poznanie Logosu – Jezusa, Syna Bożego – Emmanuela, który swoją łaską pomaga każdemu człowiekowi podjąć trud zjednoczenia z Nim w codzienności. Uważność, zasłuchanie, poznanie, przyjęcie i akceptacja swojej słabości pozwala doświadczyć wewnętrznej integracji. Najważniejsze jest, aby stać się człowiekiem wewnętrznym, o którym pisze św. Paweł w Liście do Efezjan „Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość i  poznać miłość Chrystusa …”  (Ef 3, 17–19). Człowiek duchowy staje się człowiekiem pokoju.  

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ